Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý tỉnh Vĩnh Phúc (Lần 2)

Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2016

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý tỉnh Vĩnh Phúc (Lần 2) trên trang Soanbai123.com để ôn tập và củng cố kiến thức môn vật lý và chuẩn bị thật chắc cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao

Các hằng số sử dụng trong đề thi:
Tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.108 (m/s); hằng số Plăng h=6,625.10-34(Js).
Câu 1:
Một sóng ngang có tần số 10(Hz), lan truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 2(m/s). Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên sợi dây dao động cùng pha nhau bằng
Câu 2:
Đồ thị của một vật dao động điều hoà có dạng như hình vẽ.
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý tỉnh Vĩnh Phúc (Lần 2)
Tần số góc của dao động này là
Câu 3:

Cho 4 tia sáng có bước sóng (trong không khí) như sau: λ1 = 0,40 (μm), λ2 = 0,50 (μm), λ3 = 0,45 (μm), λ4 = 0,60 (μm) đi qua cùng một lăng kính. Tia nào lệch nhiều nhất so với phương truyền ban đầu?

Câu 4:
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo gắn một vật có khối lượng m. Khi cân bằng lò xo giãn 3(cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 3√2 (cm). Tỉ số thời gian lò xo bị nén và bị giãn trong một chu kỳ là
Câu 5:
Máy phát điện xoay chiều loại cảm ứng hoạt động dựa trên:
Câu 6: Một nhóm học sinh lớp 12 làm thí nghiệm giao thoa Y-âng để đo bước sóng ánh sáng và thu được bảng số liệu sau
a(mm) D(m) L(mm)
Lần 1 0,10 0,5 15
Lần 2 0,10 0,6 17
Lần 3 0,10 0,7 20

Trong đó a là khoảng cách giữa hai khe hẹp, D là khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn ảnh và L là khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp. Giá trị trung bình của bước sóng ánh sáng mà nhóm học sinh này tính được xấp xỉ bằng

Câu 7:
Hệ thức liên hệ giữa lực kéo về F và li độ x của một vật khối lượng m, dao động điều hòa với tần số góc ω là
Câu 8:
Đặt một điện áp xoay chiều u = 200√2cos(100πt)(V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C = 1/(30π) (mF). Biết điện áp ở hai đầu điện trở là 100(V). Giá trị của điện trở R là
Câu 9: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì
Câu 10:
Phát biểu nào sau không đúng?
Câu 11:
Mạch dao động gồm một tụ điện C và cuộn cảm L đang hoạt động, gọi q là điện tích tức thời trên một bản tụ điện và i là cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch. Tại thời điểm t nào đó ta có i = 0 và q = 10-8(C). Tại thời điểm t’=t+∆t thì i = 2(mA) và q = 0. Giá trị nhỏ nhất của ∆t là
Câu 12:
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có đặc điểm chung là
Câu 13:
Khi một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động, cường độ dòng điện trong mạch sẽ
Câu 14:
Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Tỉ số giữa tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất của vật trong khoảng thời gian T/4 là
Câu 15:
Gọi nđ, nv và nl lần lượt là chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng và lam. Hệ thức nào sau đây sai?
Câu 16:
Trên một sợi dây AB dài 90 (cm), hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số 50(Hz). Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 10 (m/s). Số bụng sóng trên dây là
Câu 17:
Một ánh sáng có bước sóng 0,50(μm) trong chân không. Tần số ánh sáng này trong nước là
Câu 18:
Một ánh sáng đơn sắc truyền từ chân không có bước sóng λo vào một môi trường có chiết suất tuyệt đối n (đối với ánh sáng đó) thì bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc đó trong môi trường này là
Câu 19:
Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng là fo chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn với tần số f. Dao động cưỡng bức của con lắc có tần số là
Câu 20:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc khoảng cách giữa hai khe là 1(mm), khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5(m). Tại điểm M trên màn quan sát cách vân trung tâm 9(mm) có vân sáng bậc 10. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý tỉnh Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý tỉnh Vĩnh Phúc

Câu 21:
Một nhà máy phát điện gồm nhiều tổ máy có cùng công suất có thể hoạt động đồng thời, điện sản xuất ra được đưa lên đường dây rồi truyền đến nơi tiêu thụ. Coi điện áp nơi truyền đi là không đổi. Khi cho tất cả các tổ máy hoạt động đồng thời thì hiệu suất truyền tải là 80%; còn khi giảm bớt 3 tổ máy hoạt động thì hiệu suất truyền tải là 85%. Để hiệu suất truyền tải đạt 95% thì số tổ máy phải giảm bớt tiếp là
Câu 22:
Khi truyền tải điện năng đi xa, để giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện, người ta dùng biện pháp nào sau đây?
Câu 23:
Trong giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B có phương trình dao động lần lượt là u1=3cos(ωt)(cm) và u2=4cos(ωt-3Π/2) (cm). Biết A, B cách nhau 20(cm), bước sóng là 3(cm). Số đường cực đại giao thoa quan sát được trên mặt nước là
Câu 24:
Công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn là
Câu 25:
Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35(μm). Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng nào dưới đây vào bề mặt tấm kẽm thì sẽ không gây ra hiện tượng quang điện?
Câu 26:
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 200(Ω), cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 3/π (H) và tụ điện có điện dung C= 20/π (µF) mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu tụ điện là uC = 100√2 cos(100πt – π/2) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là
Câu 27:
Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với bước sóng λ. Khoảng cách từ một nút đến một nút liền kề nó bằng
Câu 28:
Một nguồn O dao động với tần số 50(Hz), tạo sóng trên mặt nước với biên độ 4(cm). Vận tốc truyền sóng là 75(cm/s). M là điểm trên mặt nước cách O một đoạn 5(cm). Tại thời điểm t1 li độ của điểm O là -2(cm) đang đi theo chiều âm. Li độ của M tại thời điểm t2= t1+2,01 (s) là
Câu 29:
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 40(g) và lò xo nhẹ có độ cứng 16(N/m) dao động điều hòa với biên độ 7,5 (cm). Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ của vật là
Câu 30:
Giới hạn quang điện của nhôm và của natri lần lượt là 0,36(µm) và 0,50(µm). Biết 1(eV) = 1,6.10-19 (J). Công thoát của êlectron khỏi nhôm lớn hơn công thoát của êlectron khỏi natri một lượng là
Câu 31:
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một quả cầu nhỏ có khối lượng m = 150(g) và lò xo có độ cứng k=60(N/m). Người ta đưa quả cầu đến vị trí lò xo không bị biến dạng rồi truyền cho nó một vận tốc ban đầu vo=√3/2 (m/s) theo phương thẳng đứng hướng xuống. Sau khi được truyền vận tốc, con lắc dao động điều hòa. Lấy t=0 là lúc quả cầu được truyền vận tốc, lấy g=10(m/s2 ). Thời gian ngắn nhất tính từ lúc t=0 đến lúc lực đàn hồi tác dụng lên quả cầu có độ lớn bằng 3(N) là
Câu 32: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là sai?
Câu 33:
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5(mm), khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,5(m). Nguồn sáng S phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,4(µm), λ2=0,5(µm), λ3=0,6(µm). Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là
Câu 34:
Đặt điện áp u = Uocos(2πft), trong đó Uo không đổi còn f thay đổi được, vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Các giá trị R, L và C có thế thay đổi được. Ban đầu, trong đoạn mạch này, dung kháng nhỏ hơn cảm kháng. Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong đoạn mạch này, ta có thể
Câu 35:
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100(Ω), cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Dòng điện trong đoạn mạch là i = cos(100πt)(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
Câu 36:
Cho hai mạch dao động lí tưởng L1C1 và L2C2 với C1 = C2 = 0,1(μF); L1= L2 = 1(μH). Ban đầu tích cho tụ C1 đến hiệu điện thế 6(V) và tụ C2 đến hiệu điện thế 12(V) rồi cho các mạch cùng dao động. Xác định thời gian ngắn nhất kể từ khi các mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ C1 và C2 chênh nhau 3(V)?
Câu 37:
Cho cơ hệ như hình vẽ.
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý tỉnh Vĩnh Phúc (Lần 2)
Lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 50(N/m), vật m1 = 200(g) vật m2 = 300(g). Khi m2 đang cân bằng ta thả m1 từ độ cao h (so với m2). Sau va chạm m2 dính chặt với m1, cả hai cùng dao động với biên độ A = 10(cm). Lấy g=9,8(m/s2 ). Độ cao h gần đúng bằng
Câu 38:
Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết điện áp hai đầu tụ điện có dạng uC = 100cos(ωt)(V); điện áp hai đầu cuộn dây có dạng ud = 100√2 cos(ωt + 3π/4)(V); điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R là 120(V). Biểu thức điện áp hai đầu mạch là
Câu 39:
Một mạch điện xoay chiều AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm có cuộn dây, biến trở R và tụ điện. Điện áp xoay chiều ở hai đầu mạch có tần số f = 50(Hz). Cuộn dây có độ tự cảm L=1/π (H) và điện trở r =100(Ω). Tụ điện có điện dung C =10-4/2π(F). Điểm M nằm giữa R và cuộn dây. Điều chỉnh R sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM sớm pha π/2 (rad) so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB thì R có giá trị là
Câu 40:

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, giá trị của R=1(Ω), cuộn dây thuần cảm và có độ tự cảm L không đổi. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch, ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha π/3 (rad) so với hiệu điện thế trên đoạn RL. Để trong mạch có cộng hưởng thì dung kháng ZC của tụ phải có giá trị bằng

Câu 41:
Tổng động năng và thế năng tại mỗi thời điểm của một vật dao động điều hòa có giá trị
Câu 42:
Bảng 1 dưới dây thống kế số lượng và thời gian sử dụng hàng ngày của các thiết bị điện ở nhà bạn My trong tháng 9 năm 2015. Bảng 2 cho biết thang giá điện sinh hoạt hiện nay.
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý tỉnh Vĩnh Phúc (Lần 2)
Biết rằng thuế giá trị gia tăng VAT là 10%. Bạn hãy tính xem trong tháng đó nhà bạn My đã phải trả bao nhiêu tiền điện?
Câu 43:
Đặt điện áp u = 200√2 cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 100√2 (V). Hệ số công suất của đoạn mạch là
Câu 44:
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150(V) vào hai đầu A,B của đoạn mạch AMB, gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở thuần R, đoạn mạch MB chứa tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi L thì điện áp hiệu dụng hai đầu MB tăng 2√2 lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi L lệch pha nhau góc π/2 (rad). Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM trước khi thay đổi L là
Câu 45:
Trên mặt nước có hai nguồn S1 và S2 cách nhau 5(cm) có phương trình lần lượt là: u1 = acos(ωt- π/4) và u2= acos(ωt+π/4). Bước sóng lan truyền là 2(cm). Đường thẳng xx’ song song với S1S2, cách S1S2 một khoảng 3(cm). Gọi M là giao điểm của xx’ với đường trung trực của S1S2. Khoảng cách gần nhất từ M đến điểm dao độngvới biên độ cực tiểu nằm trên xx’ là
Câu 46:
Cho cơ hệ như hình vẽ.
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý tỉnh Vĩnh Phúc (Lần 2)
Lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên ℓo. Các vật nhỏ A, B có khối lượng lần lượt m1=m, m2=2m. Vât A được treo vào giá đỡ (ở độ cao đủ lớn) bởi một sợi dây mềm có khả năng chịu lực tốt. Kích thích vật B để nó dao động theo phương thẳng đứng. Cho biên độ dao động của B là mg/k. Tại thời điểm vật B tới vị trí thấp nhất thì dây treo vật A bị tuột ra. Gia tốc rơi tự do là g. Gia tốc a1 và a2 của A và B ngay sau lúc dây treo bị tuột có độ lớn
Câu 47:
Đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB, đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp tụ điện C, đoạn MB chỉ có cuộn dây L. Biết điện áp tức thời hai đầu AM và MB luôn vuông pha nhau khi tần số thay đổi. Còn khi có cộng hưởng thì điện áp hiệu dụng UAM=UMB. Khi tần số là f1 thì UAM=U1 và trễ pha hơn UAB góc α1. Khi tần số là f2 thì UAM=U2 và trễ pha hơn UAB góc α2. Nếu α1+ α2 = π/2 thì hệ số công suất của mạch AB ứng với hai tần số f1; f2 lần lượt là
Câu 48:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600(nm), khoảng vân đo được trên màn là 1(mm). Nếu dịch chuyển màn chứa hai khe theo phương vuông góc với màn một đoạn 20(cm) thì khoảng vân đo được là 1,2(mm). Khoảng cách giữa hai khe trong thí nghiệm này là
Câu 49:
Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4(mH) và tụ điện có điện dung 1(nF). Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện là 10(V). Cường độ dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm là
Câu 50:
Con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ treo vào sợi dây dài 25(cm). Kéo vật để dây lệch góc 0,08(rad) rồi truyền cho vật vận tốc v=4π√3 (cm/s) theo hướng vuông góc với sợi dây và hướng về vị trí cân bằng. Chọn chiều dương là chiều kéo vật lúc đầu, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật. Lấy π2=10 và g=10(m/s2), phương trình li độ góc của vật là

Đáp án:

 1. A
 2. C
 3. B
 4. B
 5. A
 6. A
 7. D
 8. B
 9. B
 10. A
 11. D
 12. B
 13. B
 14. B
 15. D
 16. C
 17. B
 18. D
 19. C
 20. D
 21. A
 22. D
 23. D
 24. C
 25. C
 26. C
 27. C
 28. B
 29. C
 30. D
 31. C
 32. A
 33. A
 34. D
 35. A
 36. A
 37. A
 38. C
 39. A
 40. C
 41. A
 42. D
 43. B
 44. B
 45. D
 46. A
 47. A
 48. D
 49. B
 50. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý tỉnh Vĩnh Phúc (Lần 2)