Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Lâm Đồng

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý 2016

Soanbai123.com xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh các đề thi vào đại học và cao đẳng để làm tài liệu luyện thi. Sau đây mời các em thử sức với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Lâm Đồng sau đây.

Câu 1:
Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào
Câu 2:
Gia tốc trong dao động điều hòa:
Câu 3:
Nhận xét nào sau đây không đúng?
Câu 4:

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với vận tốc cực đại khi qua VTCB là vmax. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí có động năng của vật bằng n lần thế năng của lò xo là:

Câu 5:
Một quả cầu khối lượng m treo vào một lò xo có độ cứng k làm lò xo dãn ra một đoạn 4cm. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì bao nhiêu? Lấy g = π2 = 10m/s2
Câu 6:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos2πt. Quãng đường vật đi được trong thời gian 4,5s là:

Câu 7:

Chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x1 = A1cos10t và x2= A2cos(10t + φ2). Phương trình dao động tổng hợp x = A1√3cos(10 + φ), trong đó φ2 – φ = π/6. Tính tỉ số φ/φ2?

Câu 8:

Hai con lắc lò xo giống nhau có khối lượng vật nặng m = 10g, độ cứng k = 100 π2 N/m dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song liền kề nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở gốc tọa độ). Biên độ của con lắc thứ nhất lớn gấp đôi con lắc thứ hai. Biết rằng hai vật gặp nhau khi chúng chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian giữa ba lần hai vật gặp nhau liên tiếp là

Câu 9:

Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300g, lò xo có độ cứng k = 200N/m. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thả vật m = 200g từ độ cao h = 3,75 cm so với M. lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua ma sát, va chạm là mềm. Sau va chạm cả hai vật cùng dao động điều hòa. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của M trước va chạm, gốc thời gian là lúc va chạm. Phương trình dao động của hai vật là

Câu 10:
Giả sử ban đầu có một chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T phát ra tia phóng xạ và biến thành hạt nhân Y bền. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa số hạt Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2 = t1 + 2T thì tỉ lệ đó là
Câu 11:
Đối với sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng  và tần số f là:
Câu 12:
Khi nói về song cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 13:
Trên một sợi dây đàn hồi dài 2 m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng trên dây là:
Câu 14:
Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Mức cường độ âm tại B là
Câu 15:
Thực hiện giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp A, B giống nhau có tần số 40Hz, cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,6m/s. Xét đường thẳng By nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm trên By dao động với biên độ cực đại gần B nhất là
Câu 16:
Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 4cm dao động cùng phương, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 1cm. Nguồn B sớm pha hơn nguồn A là π/2. Tại một điểm M trên mặt chất lỏng nằm trên đường thẳng qua A vuông góc với AB và cách A một đoạn x. Nếu M nằm trên vân cực đại thì x có giá trị lớn nhất là
Câu 17:
Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất, AB = 14cm. Gọi C là một điểm trong khoảng AB có biên độ bằng một nửa biên độ của B. Khoảng cách AC là
Câu 18: Chọn phát biểu đúng.
Câu 19:
Để làm tăng cảm kháng của một cuộn cảm thuần có lõi không khí ta có thể thực hiện bằng cách:
Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý 2016

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý 2016

Câu 20:
Thắp sáng một bóng đèn sợi đốt bằng dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trong mỗi giây dòng điện đổi chiều
Câu 21:
Một khối chất phóng xạ. Trong t1 giờ đầu tiên phóng ra n1 tia phóng xạ, trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo phóng ra n2 tia phóng xạ. Biết n2=(9/64) n1. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là
Câu 22:
Một đoạn mạch xoay chiều chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch là u = 100√2cosπt (V) thì cường độ dòng điện trong mạch có dạng i = √2cos(100πt + π/2) (A). Hai phần tử đó có giá trị
Câu 23:
Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là 100 V, ở hai đầu điện trở thuần là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là
Câu 24:
Một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rô to tăng thêm 60 vòng/phút thì tần số của dòng điện do máy phát ra tăng từ 50 Hz đến 60 Hz và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 40V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của rô to thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là
Câu 25:
Đặt điện áp xoay chiều u = Uocosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp. Thay đổi C khi ZC = ZC1 thì cường độ dòng điện trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi ZC = ZC2 = 6,25ZC1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Hệ số công suất của mạch là
Câu 26:
Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha (rôto gồm một cặp từ) vaò hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 72Ω, tụ điện C = 1/5184π (F) và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n1 = 45 vòng/giây hoặc n2 = 60 vòng/giây thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là như nhau. Cuộn dây L có hệ số tự
Câu 27:
Cho một máy biến thế có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp được nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 1/π H. Hệ số công suất của mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1 = 100V, tần số 50Hz. Tính công suất của mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng qua mạch sơ cấp.
Câu 28:
Một thợ điện dân dụng quấn một máy biến áp với dự định hệ số hạ áp là k = 2. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, người thợ này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = const rồi dùng vôn kế lí tưởng xác định tỉ số a giữa điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu a = 43%, sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 26 vòng thì a = 45%. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định thì người thợ điện phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp:
Câu 29:
Một mạch LC đang dao động tự do, người ta đo được điện tích cực đại trên 2 bản tụ điện là qo và dòng điện cực đại trong mạch là Io. Nếu dùng mạch này làm mạch chọn sóng cho máy thu thanh, thì bước sóng mà nó bắt được tính bằng công thức:
Câu 30:
Mạch dao động đang thực hiện dao động điện từ tự do. Tại thời điểm mà cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị bằng Io/√2 thì:
Câu 31:
Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là 10-4s. Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là
Câu 32:
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm một tụ điện cố định Co mắc song song với một tụ C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 10nF đến 170nF. Nhờ vậy mạch có thể thu được sóng điện từ có bước sóng từ λ đến 3λ. Giá trị của Co là
Câu 33:
Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì:
Câu 34:
Tia X
Câu 35:
Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng:
Câu 36:
Quang phổ liên tục của ánh sáng trắng
Câu 37:
Trên bề rộng 7,2mm của vùng giao thoa, người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4mm là vân
Câu 38:
Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Đặt một màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phảng hai khe lần lượt là D + ΔD hoặc D – ΔD thì thu được khoảng vân trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D + 3ΔD thì khoảng vân trên màn là
Câu 39:
Người ta thu được quang phổ vạch phát xạ từ:
Câu 40:
Để dò tìm khuyết tật bên trong các chi tiết máy và chữa ung thu, người ta có thể dùng:
Câu 41:
Trong hiện tượng quang điện, động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện:
Câu 42:
Khi electrôn ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hiđrô được xác định bởi Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Lâm Đồng, với n ∈ N*. Một đám khí Hiđrô hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là E3 (ứng với qũy đạo M). Tỉ số bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là
Câu 43:
Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X lên n lần (n > 1), thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống phát ra giảm một lượng Δλ. Hiệu điện thế ban đầu của ống là
Câu 44:
Lực hạt nhân là lực hút:
Câu 45:
Đối với một chất phóng xạ, sự phóng xạ xảy ra:
Câu 46:
Hạt nơtrinô v có
Câu 47:
Đồng vị phóng xạ 210 84Po phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân Pb. Tại thời điểm t tỉ lệ giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân Po trong mẫu là 5. Tại thời điểm này tỉ số khối lượng Pb và khối lượng Po là
Câu 48:
Cho phản ứng phân hạch Uran 238: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Lâm ĐồngBiết 1u = 931Mev/c2. Độ hụt khối của phản ứng bằng

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. B
 4. D
 5. A
 6. D
 7. C
 8. B
 9. C
 10. D
 11. C
 12. B
 13. A
 14. D
 15. B
 16. B
 17. D
 18. C
 19. A
 20. A
 21. B
 22. A
 23. B
 24. D
 25. D
 26. A
 27. D
 28. C
 29. B
 30. B
 31. C
 32. C
 33. C
 34. D
 35. B
 36. A
 37. B
 38. B
 39. A
 40. A
 41. A
 42. C
 43. A
 44. B
 45. D
 46. C
 47. B
 48. C

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Lâm Đồng