Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 2)

Đề thi thử đại học môn Lý có đáp án

Sau đây, Soanbai123.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh khối lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 2) mới nhất có đáp án. Bạn có thể làm bài thi online, hệ thống sẽ căn thời gian làm bài và chấm điểm cho bài thi. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

âu 1.
Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100Πt (A). Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là:
Câu 2.
Đặt điện áp u = Uocosωt (với Uo không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi ω = ωo trong mạch có cộng hưởng điện. Tần số góc ωo là:

Câu 3.

Đặt điện áp u = Uocos100πt (t tính bằng s) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/Π (H). Cảm kháng của cuộn dây là:

Câu 4.
Đơn vị đo cường độ âm là:
Câu 5.
Gọi nc, nv và nl lần lượt là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc chàm, vàng và lục. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 6.

Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng:

Câu 7.
Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?
 • A. Chất rắn.
Câu 8.
Khi nói vể dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 9.

Một chất điểm dao động theo phương trình x = 10cosωt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là

Câu 10.
Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài là l đặt tại một vị trí có gia tốc g. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là:
Câu 11.
Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng:

Câu 12.

Một vật nhỏ dao động theo phương trinh x = 5cos(ωt + π/2) cm. Pha ban đầu của dao động là:

Câu 13.
Phát biểu nào sau đây sai? Sóng điện từ và sóng cơ:
Câu 14.
Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng:

Câu 15.

Theo quan điệm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 16.
Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?
Câu 17.
Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = A1cosωt và x2 = A2cos(ωt + Π/2). Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là:

Câu 18.

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 3 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là:

Câu 19.
Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10Πt (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy Π2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng:
Câu 20.
Công thoát của electron khỏi một kim loại là 6,625.10-19J. Biết h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s. Giới hạn quang điện của kim loại này là:
Câu 21.
Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Biết N1 = 10N2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = Uocosωt thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là:

Câu 22.

Đặt điện áp u = 200√2cos100Πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100Ω và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/Π (H). Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là:

  Câu 23.
  Đặt điện áp có u = 220√2 cos(100Πt) V vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở có R= 100 Ω, tụ điện có điện dung C = 10-4/2Π Fvà cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/Π H. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

  Câu 24.

  Đặt điện áp u = Uo (100Πt – Π/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = Io cos(100Πt + Π/6) (A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

  Câu 25.
  Mạch dao động điện tử gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/Π mH và tụ điện có điện dung 4/Π nF. Tần số dao động riêng của mạch là:
  Câu 26.
  Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 5cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là:

  Câu 27.

  Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng với giá trị bằng R. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch bằng:

  Câu 28.
  Một máy phát điện xoay chiều một pha sinh ra suất điện động có biểu thức: e = 754cos(120Πt) (V). Biết rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút và mỗi cuộn dây của phần ứng có 50 vòng. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là:
  Câu 29.
  Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là:
  Đề thi thử đại học môn Lý có đáp án

  Đề thi thử đại học môn Lý có đáp án

  Câu 30.

  Một sóng cơ có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox có tốc độ 30 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương Ox mà dao động của các phần tử môi trường tại đó lệch pha nhau Π/3 bằng:

  Câu 31.
  Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5cos(6Πt – Πx) (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là:
  Câu 32.
  Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tại vị trí vật có li độ 5 cm, tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là:

  Câu 33.

  Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật có li độ -2√2 cm và đang chuyển động về vị trí cân bằng với tốc độ 2Π√2 cm/s. Phương trình dao động của vật là:

  Câu 34.
  Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là:
  Câu 35.
  Trong một thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng:

  Câu 36.

  Trong nguyên tử hidro, với ro là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của êlectron không thể là:

  Câu 37.
  Cho hai dao động điều hoà, có li độ x1 và x2 như hình vẽ.
  Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 2)
  Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là:

  Câu 38.

  Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C = 100/Π (μF), đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định u = U√2cos(100Πt) (V). Khi thay đổi giá trị của biến trở ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM luôn không đổi với mọi giá trị của biến trở R. Độ tự cảm có giá trị bằng:

  Câu 39.
  Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định u = 200√2cosωt (V). Khi thay đổi giá trị của biến trở ta thấy có hai giá trị R = R1 = 25Ω hoặc R = R2=75Ω thì tiêu thụ cùng công suất P. Hệ số công suất của mạch ứng với hai giá trị của R1, R2 lần lượt là:

  Câu 40.

  Con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì 0,5 s. Khi đặt con lắc trong thang máy bắt đầu đi lên với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động nhỏ của nó là 0,477 s. Nếu thang máy bắt đầu đi xuống với gia tốc cũng có độ lớn bằng a thì chu kì dao động của nó là:

  Câu 41.
  Con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng 250 g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/ m dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox với biên độ 4 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật tốc của vật có giá trị từ – 40 cm/s đến 40√3 cm/s là:
  Câu 42.
  Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo nhẹ. Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống một đoạn 3 cm rồi thả ra cho vật dao động. Trong thời gian 20s con lắc thực hiện được 50 dao động, cho g = Π2 (m/s2). Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là:

  Câu 43.

  Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M1 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của M2 để hở bằng 12,5V. Khi nối hai đầu của cuộn thứ cấp của M2 với hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của M2 để hở bằng 50V. Bỏ qua mọi hao phí. M1 có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng cuộn thứ cấp là:

  Câu 44.
  Dùng hạt α bắn phá hạt nhân 2713Al ta có phản ứng:Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 2) . Biết mα = 4, 0015u; mAl = 26,974u; mP = 29,97; 1, mn = 1,0087u; lu = 931,5 MeV/c2. Động năng tối thiểu của hạt α để phản ứng xảy ra là:
  Câu 45.
  Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng là 50 mm đều dao động theo phương trình u = αcos(200Πt) (mm) trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,8 (m/s) và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm gần nhất dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu?

  Câu 46.

  Hạt nhân 5926Fe là hạt nhân phóng xạ β¯ , hạt nhân tạo thành là hạt nhân bền Co. Ban đầu có một mẫu 5926Fe nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số của số hạt nhân Co và Fe trong mẫu là 3:1 và tại thời điểm t2=t1+138 (ngày đêm) tỉ số đó là 31:1. Chu kì bán rã của 5926Fe là:

  Câu 47.
  Một con lắc lò xo có khối lượng 1 kg dao động điều hòa với năng lượng là 0,125(J). Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc 0,25 m/s và gia tốc là -6,25√3 m/s2. Gọi T là chu kỳ dao động. Động năng của con lắc tại thời điểm t = 7,25 T là:
  Câu 48.
  Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm là 12 V. Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,03√2 A thì điện tích trên tụ có độ lớn bằng 15√14 µC. Tần số góc của mạch là:
  Câu 49.
  Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân 73Li đứng yên để gây ra phản ứng p + 73Li → 2α. Biết phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt α tạo thành có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc φ giữa hướng chuyển động của các hạt α bay ra có thể bằng:
  Câu 50.
  Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 19 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos(40Πt) (mm) và u2 = 5cos(40Πt + Π) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s2. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là:

Đáp án:

 1. D
 2. B
 3. C
 4. B
 5. B
 6. C
 7. C
 8. A
 9. C
 10. A
 11. A
 12. B
 13. B
 14. A
 15. C
 16. C
 17. D
 18. C
 19. A
 20. A
 21. B
 22. C
 23. B
 24. D
 25. D
 26. A
 27. A
 28. B
 29. B
 30. A
 31. A
 32. B
 33. D
 34. D
 35. B
 36. B
 37. A
 38. A
 39. A
 40. D
 41. A
 42. C
 43. C
 44. C
 45. B
 46. C
 47. D
 48. B
 49. B
 50. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 2)