Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình (Lần 3)

Đề thi thử năm 2016 THPT Hưng Nhân (Lần 3)

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình (Lần 3) sau đây trên trang Soanbai123.com. Hi vọng đây sẽ là đề thi hay và hữu ích giúp các bạn tham khảo. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa – Đề 1

Cho biết:
độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; khối lượng của êlectrôn me = 9,1.10-31kg; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s; 1 eV = 1,6.10-19J; hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s
Câu 1:

Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 4 s, thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là

Đề thi thử năm 2016 THPT Hưng Nhân (Lần 3)

Câu 2:

Hạt nhân có cấu tạo gồm:

 • A. 238 proton và 92 nơtron;
 • B. 92 proton và 146 nơtron
Đề thi thử năm 2016 THPT Hưng Nhân (Lần 3)

Đề thi thử năm 2016 THPT Hưng Nhân (Lần 3)

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nơtron.
 • B. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton và các nơtron.
 • C. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton, nơtron và electron .
Câu 4:

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là

Câu 5:

Chọn câu Đúng. Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì:

 • A. Tấm kẽm mất dần điện tích dương.
Câu 6:

Đơn vị nào sau đây không dùng để đo khối lượng của hạt nhân nguyên tử?

Câu 7:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, với a =1 mm, D = 2 m, i =1,1mm, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là

Câu 8:
Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi

Đề thi thử năm 2016 THPT Hưng Nhân (Lần 3)

Câu 9:Khi dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình (Lần 3) thì cảm kháng của cuộn cảm này bằng
Câu 10:

Trong cấu tạo của máy phát điện xoay chiều một pha thì rôto luôn là

Câu 11:

Quang phổ liên tục của một vật

Câu 12:

Chọn câu Đúng. Trên một đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất bằng 0 (cosφ = 0), khi:

Câu 13:

Một người quan sát 1 chiết phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là

Câu 14:

Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là

 

Câu 15:

Một sóng cơ có phương trình Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình (Lần 3) (mm), trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Chu kì của sóng là

Câu 16:
Sóng điện từ
 • A. Là sóng ngang.
Câu 17:

Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, khi đó bước sóng
được tính theo công thức

Câu 18:

Trong đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và cường
độ dòng điện tức thời biến đổi cùng pha khi:

Câu 19:

Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn

Câu 20:

Trong dao động điều hòa giá trị cực đại của gia tốc là:

Câu 21:
Cho hai dao động điều hòa cùng phương,cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 = 2cos(3πt +  π/2) (cm), x2 = 2cos3πt (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là
Câu 22:

Chọn câu đúng. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng:

Câu 23:

Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 10cm. Giá trị nào của biên độ dao động sau đây là đúng?

Câu 24:

Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện tượng nào dưới đây?

Câu 25:

Cho mạch R,L,C nối tiếp. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai đầu tụ
điện lần lượt là UR = 40 V, UL = 100 V và UC = 60 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là

Câu 26:
Phát biểu nào sau đây sai khi nói đến tính chất tia X
 • A. Làm phát quang một số chất
Câu 27:

Trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi điều hòa

Câu 28:

Hạt nhân 6027Co có khối lượng là 59,9192u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của
nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 6027Co là

Câu 29:

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos2πt (cm). Biên độ và chu kì dao động của vật là

Câu 30:

Giới hạn quang điện của một kim loại là λ0 = 0,30μm. Công thoát electron của kim loại đó là

Câu 31:

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, một đầu cố định một đầu gắn vật nhỏ m có thể
chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Vật đang nằm yên ở vị trí cân bằng, thì người ta tác dụng lên vật một lực không đổi, có độ lớn F = 4N, hướng theo trục của lò xo. Kể từ lúc tác dụng lực F, thời điểm mà gia tốc đổi chiều lần thứ 2016 là 1007,75s. Tốc độ cực đại của vật là

Câu 32:
Một máy biến áp lý tưởng có tổng số vòng dây của cuôn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 2200 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200 V và nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi. Làm thay đổi điện dung C đến một giá trị nhất định thì thấy điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần có giá trị cực đại bằng 20 V. Số vòng dây của cuộn sơ cấp là
Câu 33:

Một sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có dạng Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình (Lần 3)trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O đoạn x. Ở hình vẽ, đường mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 là đường (1). Tại các thời điểm Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình (Lần 3) hình dạng của sợi dây lần lượt là các đường

Câu 34:

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng 250 g mang điện tích 10-7 C được treo vào sợi dây mảnh
cách điện có chiều dài 90 cm trong điện trường đều nằm ngang có cường độ E = 2.106 V/m. Khi quả cầu đang nằm yên ở vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường thì con lắc dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ cực đại của quả cầu sau khi đổi chiều điện trường có giá trị gần bằng

Câu 35:
Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m = 1 kg được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo, hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Vật được tích điện q = +2.10-5C đặt trong điện trường đều nằm ngang có chiều cùng với chiều dương từ M đến O (Tại M lò xo nén 10 cm, tại O lò xo không biến dạng), có độ lớn 5.104 V/m. Ban đầu giữ vật ở M rồi buông nhẹ để con lắc dao động. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được khi dao động ngược chiều dương là:
Câu 36:
Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng giống nhau A, B cách nhau 44 cm. M, N là hai điểm trên mặt nước sao cho ABMN là hình chữ nhật. Bước sóng của sóng trên mặt chất lỏng do hai nguồn phát ra là 8 cm. Khi trên MN có số điểm dao động với biên độ cực đại nhiều nhất thì diện tích hình nhữ nhật ABMN lớn nhất có thể là
Câu 37:

Bốn điểm O, A, B, C cùng nằm trên một nửa đường tròn bán kính R sao cho AB = BC =R. Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, coi môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 24,05 (dB) và tại C là 18,03 (dB). Mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng

Đề thi thử năm 2016 THPT Hưng Nhân (Lần 3)

Câu 38:
Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm và hai tụ điện mắc nối tiếp C1 = 2C2 = 3μF. Biết hiệu điện thế trên tụ C2 và cường độ dòng điện đi qua cuộn dây ở thời điểm t1 và t2 có giá trị tương ứng là: √3 V; 1,5mA và √2 V; 1,5√2 mA. Tính độ tự cảm L của cuộn dây.
Câu 39:
Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 220√2 cos(ωt)V, trong đó tần số góc ω thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của ω thì nhận thấy, khi ω = ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 220 V, khi ω = 2ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 220V. Khi ω = ωC thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Hỏi giá trị cực đại đógần nhất với giá trị nào sau đây?
Câu 40:
Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần L, biết điện trở có giá trị gấp 3 lần cảm kháng. Gọi uR và uL lần lượt là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu cuộn cảm thuần L ở cùng một thời điểm. Hệ thức đúng là
Câu 41:
Chất pôlôni 21084Po là là phóng xạ hạt 4α có chu kỳ bán rã là 138 ngày. Ban đầu giả sử mẫu quặng Po là nguyên chất và có khối lượng 210g, sau 276 ngày người ta đem mẫu quặng đó ra cân. Hãy tính khối lượng còn lại của mẫu quặng, coi khối lượng các hạt lấy gần bằng số khối.
Câu 42:
Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn sóng S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 450nm và 750nm. Trong đoạn AB trên màn ta đếm được 29 vân sáng (A và B là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó). Hỏi trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B)
Câu 43:
Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt trong không khí. Chiếu chùm tia sáng đơn sắc màu lục theo phương vuông góc mặt bên thứ nhất thì tia ló ra khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai. Nếu chiếu tia sáng gồm 3 ánh sáng màu đơn sắc : cam, chàm, tím vào lăng kính theo phương như trên thì các tia ló ra khỏi lăng kính ở mặt bên thứ hai
Câu 44:
Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R không đổi, tụ điện có điện dụng C không đổi và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều u=120√2 cos(ωt) V, trong đó ω thay đổi được. Cố định L=L1 thay đổi ω, thấy khi ω = 120π rad/s thì UL có giá trị cực đại khi đó UC=40√3 V. Sau đó cố định L=L2=2 L1 thay đổi ω, giá trị của ω để UL có giá trị cực đại là:
Câu 45:
Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm có điện trở thuần r và tụ điện C mắc nối tiếp.
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình (Lần 3)
Đồ thị của công suất tỏa nhiệt trên biến trở phụ thuộc vào biến trở R là đường số (1) ở phía dưới, đồ thị của công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch phụ thuộc vào biến trở R là đường số (2) ở phía trên. So sánh P1 và P2, ta có:
Câu 46:
Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm t1 M và N có li độ lần lượt là uM = +3 cm và uN = –3 cm. Biết sóng truyền từ M đến N. Thời điểm t2 liền sau đó điểm M có li độ uM = +A. Khoảng thời gian Δt = t2 – t1 có giá trị là:
Câu 47:
Chiếu bức xạ có bước sóng 0,5µm vào một tấm kim loại có công thoát 1,8 eV. Dùng màn chắn tách một chùm hẹp các electron quang điện và cho nó bay vào một điện trường từ A đến B sao cho UAB = − 10,8 V. Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là:
Câu 48:

Đặt hiệu điện thế u = Uocos(100t) V, t tính bằng s vào hai đầu đoạn R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Trong đó Uo, R, L không đổi, C có thể thay đổi được. Cho sơ đồ phụ thuộc của UC vào C như hình vẽ (chú ý, 48√10 = 152). Giá trị của R là

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình (Lần 3)

Đề thi thử năm 2016 THPT Hưng Nhân (Lần 3)

Câu 49:
Để tăng cường sức mạnh hải quân, Việt Nam đã đặt mua của Nga 6 tàu ngầm hiện đại lớp ki-lô: HQ – 182 Hà Nội, HQ – 183 Hồ Chí Minh,… Trong đó HQ – 182 Hà Nội có công suất của động cơ là 4400 kW chạy bằng điêzen – điện. Nếu động cơ trên dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân235U với hiệu suất 20% và trung bình mỗi hạt 235U phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Lấy NA = 6,023.1023. Coi trị số khối lượng nguyên tử tính theo u bằng số khối của nó. Thời gian tiêu thụ hết 0,5 kg 235U là
Câu 50:
Đặt vào mạch R, L, C nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn cảm thuần, tụ điện của mạch là: 40√2 V, 50√2 V và 90√2 V. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 40 V và đang tăng thì điện áp tức thời giữa hai đầu mạch là

Đáp án:

 1. C
 2. B
 3. B
 4. D
 5. D
 6. D
 7. A
 8. A
 9. B
 10. B
 11. C
 12. B
 13. C
 14. B
 15. B
 16. A
 17. D
 18. A
 19. A
 20. C
 21. D
 22. C
 23. B
 24. C
 25. A
 26. D
 27. A
 28. A
 29. D
 30. C
 31. B
 32. D
 33. A
 34. C
 35. D
 36. B
 37. A
 38. D
 39. C
 40. B
 41. D
 42. C
 43. A
 44. A
 45. B
 46. B
 47. D
 48. C
 49. A
 50. C

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình (Lần 3)