Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa – Đề 1

Đề thi thử THPT Hà Trung, Thanh Hóa – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 1

Câu 1:

Đặt vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều u = 200cos100πt (V) thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = √2cos100πt (A). Điện trở thuần trong mạch là

Câu 2:

Một sóng cơ truyền trong môi trường đồng chất dọc theo trục Ox có phương trình dao động u = 8cos(2000π.t −20π.x + π/4)mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s. Vào thời điểm t = 0,0125s, sóng truyền qua vị trí x = 4,5cm với tốc độ truyền sóng v. Giá trị của v bằng

Câu 3:

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có chu kì là

Câu 4:

Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 1kg dao động điều hoà trên phương ngang. Khi vật có vận tốc v = 10cm/s thì thế năng bằng ba lần động năng. Năng lượng dao động của vật là

Đề thi thử THPT Hà Trung, Thanh Hóa – Đề 1

Câu 5:

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha 100V. Tải tiêu thụ mắc hình sao gồm điện trở R = 100Ω ở pha 1 và pha 2, còn ở pha 3 có tụ điện với dung kháng ZC = 100Ω nối tiếp với cuộn dây có ZL= 100Ω và điên trở R0 = 100Ω. Dòng điện trong dây trung hoà nhận giá trị nào sau đây?

Đề thi thử THPT Hà Trung, Thanh Hóa - Đề 1

Đề thi thử THPT Hà Trung, Thanh Hóa – Đề 1

Câu 6:

Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 5cm, chu kì T = 2s. Khi vật có gia tốc a = 0,25m/s2 thì tỉ số động năng và cơ năng của vật là

Câu 7:

Dao động tắt dần

Câu 8:

Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos(πt + π/6)cm. Pha ban đầu của dao động là

Câu 9:

Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với

Câu 10:

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i = 2√2cos100πt (A). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

Đề thi thử THPT Hà Trung, Thanh Hóa – Đề 1

Câu 11:

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc ω = 10rad/s. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng của vật. Biết rằng khi động năng và thế năng bằng nhau thì độ lớn của lực đàn hồi và tốc độ của vật lần lượt là 1,5N và 25√2cm/s. Biết độ cứng của lò xo k < 20 N/m và g = 10m/s2. Độ lớn cực đại của lực đàn hồi gần giá trị nào sau:

Câu 12:

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng K = 50N/m, vật có khối lượng m = 500g. Từ vị trí cân bằng dời vật đoạn 12cm theo phương lò xo rồi buông cho dao động điều hòa. Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực tiểu tác dụng vào vật. Cho g = 10m/s2.

Câu 13:

Một người đứng trước cách nguồn âm S một đoạn d. Nguồn này phát sóng cầu. Khi người đó đi lại gần nguồn âm 50m thì thấy mức cường độ âm tăng thêm 3dB. Khoảng cách d là

Câu 14:

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6m/s. Biên độ dao động của con lắc là

Câu 15:

Trên một sợi dây đang có sóng dừng với bước sóng λ. A là một điểm nút, B là một điểm bụng và C là một điểm gần A nhất mà trong một chu kì T, thời gian li độ của B nhỏ hơn biên độ của C là T/3. Khoảng cách AC bằng

Câu 16:

Một sóng dừng truyền trên một sợi dây theo phương trình u = 2sin(0,25πx)cos(20πt+π/2)cm. Trong đó u là li độ dao động của một điểm có tọa độ x trên dây ở thời điểm t; với x tính bằng cm; t tính bằng s. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 17:

Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình s = cos(2t + 0,69), t tính theo đơn vị giây. Khi t = 0,135s thì pha dao động là

Câu 18:

Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng K = 25N/m, vật nặng có khối lượng 400g. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà; chiều dài con lắc thay đổi từ 32cm đến 48cm. Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất, cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = g/10. Lấy g = π2 = 10m/s2. Biên độ dao động của vật trong trường hợp này là

Câu 19:

Một vật có khối lượng không đổi, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là x1 = 10cos(2πt + φ)cm và x2 = A2cos(2πt – π/2)cm thì dao động tổng hợp là x = Acos(2πt – π/3)cm. Khi năng lượng dao động của vật cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là

Câu 20:

Môt máy biến áp lý tưởng có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 3 lần cuộn sơ cấp. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở đầu cuộn thứ cấp để hở là 2,5U. Khi kiểm tra thì phát hiện có một số vòng dây cuộn thứ cấp bị cuốn ngược chiều so với đa số các vòng dây của nó. Số vòng cuộn sơ cấp là 500. Số vòng dây cuốn ngược của cuộn thứ cấp là

Đáp án:

 1. D
 2. A
 3. B
 4. D
 5. C
 6. B
 7. D
 8. A
 9. A
 10. C
 11. B
 12. C
 13. D
 14. B
 15. A
 16. C
 17. C
 18. D
 19. B
 20. C

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa – Đề 1