Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3)

Luyện thi đại học môn Lý 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức môn lý dành cho các em học sinh lớp 12 đang gấp rút cho kỳ thi sắp tới. Sau đây mời các em làm Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3).

Mời tham khảo thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Số 1 Bảo Thắng, Lào Cai

Cho biết:
Hằng số Plank h = 6,625.10-34Js; điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, số Avôgađrô NA = 6,02.1023,đơn vị nguyên tử u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1:

Đặt điện áp xoay chiều Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm có điện trở thuần, cuộn thuần cảm và tụ mắc nối tiếp, có R = ZL = 3.ZC. Tại thời điểm nào đó điện áp tức thời trên tụ điện đạt cực đại bằng 60V thì độ lớn điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch lúc này là

Câu 2:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos5t (cm) (t tính bằng giây). Khối lượng vật nặng là 200g. Khi động năng gấp 2 lần thế năng thì cơ năng dao động của vật bằng

Câu 3:
Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Hai sóng có tần số liên tiếp cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 15 Hz và 20 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên các dây đều bằng nhau. Tốc độ truyền sóng trên dây là
Câu 4:

Khi một chùm sáng đơn sắc truyền trong thủy tinh có bước sóng 0,4μm, chiết suất của thủy tinh với ánh sáng đó bằng 1,5. Chiết suất của nước với ánh sáng đó là 4/3. Khi truyền trong môi trường nước năng lượng của phô-tôn ứng với ánh sáng đó bằng.

Câu 5:
Câu 6:

Xét phản ứng hạt nhân sau: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3). Biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân: 21D; 31T; 42He lần lượt là ΔmD = 0,0024u; ΔmT = 0,0087u; ΔmHe = 0,0305u. Điều nào sau đây mô tả đúng về phản ứng này:

Câu 7:

Sóng truyền trên bề mặt chất lỏng theo chiều từ M đến N như hình vẽ. Tại thời điểm t hình dạng sóng trên mặt nước theo một phương Ox như hình vẽ. Chiều dao động hai điểm M và N là:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3)

Câu 8:

Một con lắc đơn có dây treo dài 0,4 m và khối lượng vật nặng là 200g. Lấy g = 10 m/s2; bỏ qua ma sát. Kéo con lắc dây để dây treo lệch góc 600 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Khi tốc độ của vật là 2 m/s thì lực căng của dây treo là

Câu 9:

Một động cơ điện tiêu thụ công suất điện 220W, sinh ra công suất cơ học bằng 176 W. Tỉ số của công suất cơ học với công suất hao phí ở động cơ bằng

Câu 10:

Hoạt động của mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu thanh dựa vào hiện tượng

Câu 11:

Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra?

Câu 12:

Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω = ω1 thì cảm kháng của cuộn cảm thuần bằng 4 lần dung kháng của tụ điện. Khi ω = ω2 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Hệ thức đúng là

Câu 13:

Một chất điểm khối lượng m = 100g, kéo vật dời khỏi vị trí cân bằng một đoạn rồi buông tay cho vật dao động điều hòa. Ngay trước khi buông tay, lực giữ vật là 2N. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí có li độ xo = -10 cm, sau khoảng thời gian Δt = 3T/4, vận tốc của vật có giá trị v1 = -1m/s và đang tăng. Phương trình dao động của vật là:

Câu 14:
Khi chiếu lần lượt hai bức xạ λ1 và λ2 = 3λ1 vào tấm kim loại có giới hạn quang điện λo thì tỉ số vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bứt ra khỏi catot là 3. Tỉ số λ1 /λo là:
Câu 15:
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một lò xo nhẹ có độ cứng k = 40 N/m và một quả cầu nhỏ, khối lượng m = 80g. Nâng quả cầu lên theo phương thẳng đứng tới vị trí lò xo bị nén 2 cm rồi thả nhe, con lắc dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. Khi quả cầu tới vị trí biên nằm dưới vị trí cân bằng O, nó dính nhẹ vào một quả cầu m’ = 20g đang đứng yên tại đó. Hệ m và m’ tiếp tục dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của hệ m và m’ khi đi qua O là
Câu 16:
Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có phần ứng gồm 4 cuộn dây giống hệt nhau mỗi cuộn có 50 vòng mắc nối tiếp. Suất điện động do máy phát sinh ra có tần số 50Hz, từ thông cực đại qua các cuộn dây của phần ứng là 1414/π mWb. Suất điện động hiệu dụng xuất hiện trong một vòng dây ở phần ứng là
Câu 17:
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha?
Câu 18:
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 28Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21cm, d2 = 25 cm. Sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:
Câu 19:
Hai chất điểm M, N dao động điều hòa trên trục Ox xung quanh gốc O với cùng tần số f, biên độ dao động tương ứng là 3 cm, 4 cm và dao động của N sớm pha hơn dao động của M một góc π/2 . Khi khoảng cách giữa hai vật là 5 cm thì M và N cách gốc tọa độ các đoạn tương ứng bằng:
Luyện thi đại học môn Lý 2016

Luyện thi đại học môn Lý 2016

Câu 20:
Đặt điện áp u = 220√2cos(ωt + π/6) (V) ( ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 và L=L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị UL; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện lần lượt là 0,52rad và 1,05rad. Khi L = Lo điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại; Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm (ULmax ) và điện áp hiệu dụng UL nói trên bằng
Câu 21:
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bằng hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm và 750 nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1,6 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn quan sát là 2,4 m. Trên màn, tại điểm M có sự chồng chập vân tối của hai bức xạ. M gần vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm
Câu 22:
Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp gồm điện trở Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/5π H, tụ điện có điện dung C = 10-3/2π F. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Biết rô to máy phát có hai cặp cực. Khi rô to quay đều với tốc độ n1=1350 vòng/phút hoặc n2=1800 vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là như nhau. Điện trở R gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau
Câu 23:
Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm chiếu vào khe I-âng có a = 1,2mm, lúc đầu vân giao thoa được quan sát trên màn M đặt cách mặt phẳng chứa hai khe là 75cm. Về sau muốn quan sát được vân giao thoa có khoảng vân 0,5mm thì cần phải dịch chuyển màn quan sát so với vị trí ban đầu
Câu 24:
Một chất điểm dao động điều hòa. Thế năng của chất điểm biến thiên tuần hoàn với chu kì 0,5s thì khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp chất điểm có động năng bằng một nửa giá trị cực đại là
Câu 25:
Điện năng được truyền từ nhà máy đến một xưởng sản xuất bằng đường dây tải điện một pha, hao phí trên đường dây là 20%. Ban đầu xưởng này có 80 máy hoạt động, sau đó tăng thêm 40 máy. Biết điện áp nơi phát điện không đổi, biết tỉ lệ hao phí nhỏ hơn tỉ lệ có ích, hệ số công suất của mạch điện không đổi. Hiệu suất tải điện giảm đi
Câu 26:
Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm thứ nhất (đường nét liền) và chất điểm hai (đường nét đứt) như hình vẽ. Tốc độ cực đại của chất điểm thứ hai là 6π (cm/s). Thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 6 là
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3)
Câu 27:
Một động cơ điện được mắc vào điện áp u = 311cos(100πt + π/12) (V) thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 2,83cos(100πt – π/6) (A). Công suất tiêu thụ điện của động cơ là
Câu 28:
Tụ điện của một mạch dao động là tụ điện phẳng. Khi khoảng cách giữa các bản tụ giảm đi 2 lần thì bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thể chọn được
Câu 29:
Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 8cm dao động cùng pha. Ở mặt nước, có 21 đường cực đại; trên đường tròn tâm A bán kính 2,5 cm có 13 phần tử sóng dao động với biên độ cực đại. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Gọi M, N là hai điểm trên mặt nước cách nhau 4 cm sao cho AMNB tạo thành hình thang cân; trên đoạn MN chỉ có 5 phần tử sóng dao động với biên độ cực đại. Diện tích của hình thang AMNB lớn nhất là
Câu 30:
Khi con lắc dao động điều hòa thì
Câu 31:
Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn quan sát là 3m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp đo được trên màn là 8,4mm, ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng màu
Câu 32:
Một đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 311cos(100πt + π/12) (V) trong đó tần số f có thể thay đổi được. Điều chỉnh tần số để cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = Iocos(100πt + π/2) (A). Khi đó 220V là điện áp hiệu dụng ở
Câu 33:
Trong ống Rơn-ghen
Câu 34:
Tìm phát biểu sai về hiện tượng phóng xạ
Câu 35:
Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(2πt + 2π/3). Thời điểm đầu tiên tính từ lúc t = 0, vận tốc của nó có giá trị cực tiểu là
Câu 36:
Một tia sáng đơn sắc vàng đi từ nước có chiết suất 4/3 (đối với ánh sáng đơn sắc vàng) vào môi trường khác có chiết suất đối với ánh sáng đơn sắc vàng là n’. Người ta nhận thấy tốc độ truyền của ánh sáng thay đổi một lượng Δv = 108 m/s. Giá trị n’có thể nhận giá trị bằng
Câu 37:
Một hạt chuyển động có động lượng tương đối tính bằng 3 lần động lượng tính theo cơ học Newton. Tốc độ của hạt đó là :
Câu 38:
Để chế tạo lăng kính tiêu sắc (khử đi hiện tương tán sắc ánh sáng ở lăng kính) người ta ghép sát hai lăng kính có góc chiết quang nhỏ lại với nhau theo chiều như hình bên. Lăng kính thứ nhất làm bằng thủy tinh C-rao có góc chiết quang 0,05 rad có các chiết suất đối với hai bức xạ λ1=656nm và λ2 = 434nm tương ứng là n1=1,524; n2 = 1,532.Lăng kính thứ hai làm bằng thủy tinh F-lin có góc chiết quang A’có các chiết suất đối với hai bức xạ λ1=656nm và λ2 = 434nm tương ứng là n’1=1,780; n’2 = 1,810.
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3)
Lăng kính được gọi là tiêu sắc với chùm sáng trắng nếu chiếu vào lăng kính một tia sáng trắng hẹp dưới góc tới nhỏ, sau khi qua hệ các bức xạ λ1và λ2 song song với nhau. Góc A’ để lăng kính thỏa mãn điều kiện tiêu sắc nói trên là
Câu 39:
Ánh sáng nhìn thấy có khả năng gây ra được hiện tượng quang điện với các chất nào sau đây?
Câu 40:
Chiếu liên tục bức xạ phát ra từ đèn hơi H2 áp suất thấp bị kích thích bằng chùm electron có động năng lớn vào một tấm kẽm chưa tích điện được gắn trên điện nghiệm và hệ được cô lập về điện thì thấy hai lá thép của điện nghiệm
Câu 41:
Một đồng hồ được điều khiển bằng con lắc đơn mà thanh treo nhẹ có hệ số nở dài là 2.10-5K-1. Đồng hồ chạy đúng giờ ở nhiệt độ t1=30oC; Do sơ suất khi bảo dưỡng đồng hồ người thợ sửa chữa đồng hồ đã thay đổi chiều dài của con lắc nên khi ở nhiệt độ t2=20oC thì mỗi ngày đồng hồ chạy chậm 6,045s. Hỏi người thợ đã làm tăng, giảm chiều dài của con lắc bao nhiêu phần trăm?
Câu 42:
Hỗn hợp gồm các nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bị kích thích bằng chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,09743μm sau đó người ta thấy hỗn hợp phát ra tối đa 6 bức xạ, bức xạ có bước sóng dài nhất trong số đó có bước sóng là 1,87896 μm. Sắp xếp các bước sóng của 6 bức xạ này theo thứ tự: λ1 <λ2 <λ3 <λ4 <λ5 <λ6. Bước sóng λ2 của dãy này có giá trị gần đúng bằng
Câu 43:
Trong mạch dao động LC lí tưởng, tụ có điện dung C = 8nF, hệ số tự cảm L biến đổi theo hàm số L = x2 – 10x + 40 (μH) trong đó x thỏa mãn điều kiện 0 ≤ x ≤ 2,5 (đơn vị). Bước sóng gần nhất với bước sóng giới hạn của sóng điện từ mà mạch này có thể bắt được là
Câu 44:
Trong giờ thực hành, một học sinh xác định độ tự cảm của cuộn cảm thuần bằng cách đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại Uo không đổi và tần số 500 Hz, vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với biến trở R. Dùng đồng hồ đo điện đa năng hiện số đo điện áp U giữa hai đầu biến trở R thu được kết quả thực nghiệm như hình vẽ. Độ tự cảm của cuộn cảm thuần là
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3)
Câu 45:
Trong một mẫu vật có hai chất phóng xạ A và B có các chu kì bán rã tương ứng là TA = T và TB = 4T/3. Tại thời điểm t = 0 tỉ lệ lượng chất phóng xạ A và B trong mẫu bằng 48/15 . Thời điểm trong mẫu có tỷ lệ lượng chất phóng xạ A và B bằng 8/5 là :
Câu 46:

Trong các phản ứng hạt nhân sau, phản ứng nào sau đây là phản ứng thu năng lượng

Câu 47:
Tổng hợp hạt nhân 42He từ phản ứng Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3). Mỗi phản ứng trên tỏa 17,3 MeV năng lượng. Cho hằng số khí R = 0,082 l.atm/mol.K, năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 8,2 lít khí H2 ở điều kiện 1,5 atm, nhiệt độ 27oC là
Câu 48:
Điều nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện?
Câu 49:
Tại một điểm khi mức cường độ âm tăng thêm 1n (B) thì cường độ âm
Câu 50:
Một sóng điện từ truyền trong chân không có bước sóng 300m, cường độ điện trường cực đại là Eo, cảm ứng từ cực đại Bo. Tại một thời điểm nào đó tại điểm M trên phương lan truyền sóng cảm ứng từ B có giá trị Bo/2 và đang tăng. Sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì tại điểm N cùng nằm trên một phương lan truyền sóng với M, N cách M một đoạn 75m (N xa nguồn sóng hơn M) cường độ điện trường có độ lớn bằng Eo/2?

Đáp án:

 1. A
 2. A
 3. B
 4. A
 5. B
 6. A
 7. C
 8. C
 9. B
 10. B
 11. D
 12. A
 13. C
 14. C
 15. A
 16. C
 17. D
 18. D
 19. D
 20. B
 21. D
 22. B
 23. C
 24. C
 25. A
 26. D
 27. C
 28. C
 29. D
 30. A
 31. B
 32. A
 33. A
 34. A
 35. D
 36. B
 37. B
 38. B
 39. C
 40. C
 41. D
 42. A
 43. D
 44. C
 45. B
 46. D
 47. B
 48. D
 49. D
 50. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3)