Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Lần 2)

Đề thi thử đại học môn Vật Lý

Trong đề thi này, các bạn học sinh sẽ được thử sức mình với Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Lần 2). Các bạn sẽ được luyện làm các bài tập về lý thuyết và tính toán bao trọn nội dung chương trình vật lý. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Câu 1:
Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện luôn
Câu 2:
Mạng điện dân dụng ở nước ta có tần số 50 Hz. Tần số góc của dòng điện chạy qua các thiết bị điện gia đình là
Câu 3:
Trong mạch dao động LC lí tưởng, gọi i, Io là cường độ dòng điện tức thời và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây; u, Uo là điện áp tức thời và điện áp cực đại giữa hai bản tụ. Đặt α = i/ Io; β = u/ Uo. Tại cùng một thời điểm tổng α + β có giá trị lớn nhất bằng
Câu 4: Cầu vồng là kết quả của hiện tượng
Câu 5:
Trong kỹ thuật truyền thanh, sóng AM (sóng cao tần biến điệu) là
Câu 6:
Một mạch LC có điện trở không đáng kể, dao động điện từ tự do trong mạch có chu kỳ 2.10-4 s. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi tuần hoàn với chu kỳ là
Câu 7: Đối với con lắc lò xo, khi khối lượng của vật nặng tăng 1,44 lần thì chu kì dao động của nó
Câu 8:
Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 9:
Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T thì pha của dao động
Câu 10:
Một vật khối lượng 1 kg dao động điều hoà với chu kỳ T = Π/5s, năng lượng của vật là 0, 02 J. Biên độ dao động của vật là
Câu 11:
Một vật dao động điều hòa với biên độ 20 cm. Khi li độ là 10 cm thì vật có vận tốc 20Π√3 cm/s. Chu kì dao động của vật là
Câu 12:
Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto có 5 cặp cực từ. Khi máy hoạt động với tốc độ của rôto là 720 vòng/phút thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là
Câu 13:
Đặc điểm nào sau đây là của sóng điện từ?
Câu 14:
Có thể giải thích hiện tượng quang điện bằng thuyết nào dưới đây?
Câu 15:
Khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 16:
Sóng radar dùng trong quân sự để phát hiện các mục tiêu bay là
Câu 17:
Một sóng cơ có tần số f, bước sóng λ lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi, khi đó tốc độ truyền sóng là
Câu 18:

Trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng thứ 2 (L) là r thì bán kính quỹ đạo thứ 4 (N) là

Câu 19:
Khi so sánh động cơ không đồng bộ và máy phát điện xoay chiều, kết luận nào sau đây là đúng?
Đề thi thử đại học môn Vật Lý

Đề thi thử đại học môn Vật Lý

Câu 20: Sóng âm không truyền được trong
Câu 21:
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là
Câu 22:
Một vật dao động điều hòa có phương trình Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Lần 2). Chiều dài quỹ đạo chuyển động của con lắc là
Câu 23:

Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính chất sóng của ánh sáng?

Câu 24:
Một con lắc đơn gồm vật khối lượng m treo vào sợi dây mảnh không giãn, chiều dài Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Lần 2). Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Tần số góc của dao động là
Câu 25:
Nếu động năng ban đầu của electron khi bứt ra khỏi catot bằng 0 thì muốn bước sóng ngắn nhất của tia X phát ra giảm đi 20%, ta phải thay đổi hiệu điện thế của ống tia X như thế nào?
Câu 26:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?
Câu 27:
Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số 20 Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng. Để trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng thì tần số dao động của sợi dây là
Câu 28:
Photon ánh sáng với khối lượng tương đối tính bằng 3,68.10-36 kg thì có tần số
Câu 29:

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

Câu 30:
Khi đi từ không khí vào môi trường trong suốt, bước sóng của một ánh sáng đơn sắc thay đổi 0,18 μm và vận tốc của ánh sáng này thay đổi một lượng 7,5.107 m/s. Tần số của ánh sáng đơn sắc đó là
Câu 31:
Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra cộng hưởng thì điều nào sau đây là sai?
Câu 32:
Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số và ngược pha nhau. Hai dao động thành phần có biên độ lần lượt là A1 và A2. Dao động tổng hợp có biên độ bằng
Câu 33:
Trên một sợi dây xảy ra sóng dừng với bước sóng λ, kết luận nào sau đây không đúng?
Câu 34:
Trong thí nghiệm Hec-xơ, nếu sử dụng ánh sáng hồ quang điện sau khi đi qua tấm thủy tinh thì
Câu 35:
Đặt một điện áp xoay chiều u = 200√2cos100 Πt(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng Zc = 50Ω mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 50Ω. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức
Câu 36:
Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn dây không thuần cảm với độ tự cảm L = 0,6/ ΠH và tụ có điện dung C= 10-3/(3Π)F mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(100Πt) (U không thay đổi) vào 2 đầu A, B. Thay đổi giá trị biến trở R ta thu được đồ thị phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch vào giá trị R theo đường (1). Nối tắt cuộn dây và tiếp tục thu được đồ thị (2) biểu diễn sự phụ thuộc của công suất trên mạch vào giá trị R. Điện trở thuần của cuộn dây là
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Lần 2)
Câu 37:
Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 38:
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V vào hai đầu hộp đen X thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng 0,25 A và sớm pha π/3 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Cũng đặt điện áp đó vào hai đầu hộp đen Y thì thấy cường độ dòng điện hiệu dụng vẫn là 0,25 A và dòng điện chậm pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Nếu đặt điện áp trên vào đoạn mạch gồm X, Y mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị bằng
Câu 39:
Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần và tụ điện, khi đó mạch có ZL = 4ZC. Tại một thời điểm nào đó, điện áp tức thời trên cuộn dây có giá trị cực đại và bằng 200 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện lúc đó là
Câu 40:
Trong thí nghiệm giao thoa Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1mm. Khe hẹp F cách đều hai khe và màn E đặt cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Tại điểm trên màn E cách vân sáng trung tâm 0,1 mm về phía F1 có độ lệch pha giữa hai sóng do hai khe F1, F2 truyền tới là
Câu 41:
Cho mạch điện như hình vẽ, đặt vào hai đầu mạch điện áp uAB = 30√14.cosωt (V) với ω không thay đổi. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB lệch pha π/3 so với dòng điện trong mạch. Khi giá trị biến trở R = R1 thì công suất tiêu thụ trên biến trở là P và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là U1. Khi giá trị biến trở R = R2 (R2 < R1)thì công suất tiêu thụ trên biến trở vẫn là P và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là U2. Biết rằng U1 + U2 = 90V. Tỷ số giữa R1 và R2 là
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Lần 2)
Câu 42:
Tiến hành thí nghiệm với con lắc lò xo treo thẳng đứng:
Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc từ vị trí cân bằng thì vật dao động với biên độ A1
Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn xo rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động với biên độ A2 Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn xo rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc
Lần này vật dao động với biên độ bằng
Câu 43:
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước S1, S2 dao động với phương trình: u1 = asin(ωt), u2 = acos(ωt) Biết O là trung điểm S1S2 và S1S2 = 9λ. Điểm M trên trung trực của S1S2 gần O nhất dao động cùng pha với S1 cách S1 bao nhiêu?
Câu 44:
Một con lắc lò xo có tần số góc ω = 25 rad/s rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng, vật nặng bên dưới. Ngay khi con lắc có vận tốc 42 cm/s thì đầu trên lò xo bị giữ lại. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc cực đại của con lắc là
Câu 45:
Người ta định đầu tư một phòng hát Karaoke hình hộp chữ nhật có diện tích sàn khoảng 18 m2 , cao 3 m. Dàn âm thanh gồm 4 loa có công suất như nhau đặt tại các góc dưới A, B và các góc A’, B’ ngay trên A, B, màn hình gắn trên tường ABB’A’. Bỏ qua kích thước của người và loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Phòng có thiết kế để công suất đến tai người ngồi hát tại trung điểm M của CD đối diện cạnh AB là lớn nhất. Tai người chịu được cường độ âm tối đa bằng 10 W/m2 . Công suất lớn nhất của mỗi loa mà tai người còn chịu đựng được xấp xỉ
Câu 46:
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng M = 1,8kg, lò xo nhẹ độ cứng k = 100 N / m. Một vật khối lượng m = 200g chuyển động với tốc độ vo = 5m/s đến va vào M (ban đầu đứng yên) theo hướng của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa M và mặt phẳng ngang là μ = 0,2. Lấy g = 10 m/s2 . Coi va chạm hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm. Tốc độ cực đại của M sau khi lò xo bị nén cực đại là
Câu 47:
Một xưởng sản xuất hoạt động đều đặn và liên tục 8 giờ mỗi ngày, 22 ngày trong một tháng sử dụng điện năng lấy từ máy hạ áp có điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là 220 V. Điện năng truyền đến xưởng trên một đường dây có điện trở tổng cộng Rd = 0,08Ω. Trong một tháng, đồng hồ đo trong xưởng cho biết xưởng tiêu thụ 1900,8 số (1 số = 1 kWh). Coi hệ số công suất của mạch luôn bằng 1. Độ sụt áp trên đường dây tải bằng
Câu 48:
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, ở vị trí cân bằng lò xo giãn 5 cm. Chọn gốc O tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Lấy g = 10 m/s2 . Biết vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(ωt – Π/2) (cm). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc t = 0 đến lúc lực đẩy của lò xo cực đại là
Câu 49:
Một máy biến áp lí tưởng gồm hai cuộn dây A và B. Nếu mắc hai đầu cuộn A vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng U thì ở hai đầu cuộn B có điện áp hiệu dụng là 50 V. Nếu mắc hai đầu cuộn B vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng cũng bằng U thì ở hai đầu cuộn A có điện áp hiệu dụng là 200 V. Giá trị của U bằng
Câu 50:
Một đu quay có bán kính R = 2√3 m, lồng bằng kính trong suốt quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng. Hai người A và B (coi như các chất điểm) ngồi trên hai lồng khác nhau của đu quay. Ở thời điểm t(s) người A thấy mình ở vị trí cao nhất, ở thời điểm t + 2(s) người B lại thấy mình ở vị trí thấp nhất và ở thời điểm t + 6(s) người A lại thấy mình ở vị trí thấp nhất. Chùm tia sáng mặt trời chiếu theo hướng song song với mặt phẳng chứa đu quay và nghiêng một góc 60o so với phương ngang. Bóng của hai người chuyển động trên mặt đất nằm ngang. Khi bóng của người A đang chuyển động với tốc độ cực đại thì bóng của người B có tốc độ bằng

Đáp án:

 1. B
 2. D
 3. D
 4. B
 5. A
 6. A
 7. C
 8. D
 9. A
 10. A
 11. C
 12. A
 13. D
 14. B
 15. B
 16. C
 17. C
 18. A
 19. C
 20. C
 21. A
 22. B
 23. B
 24. D
 25. A
 26. A
 27. D
 28. B
 29. D
 30. A
 31. D
 32. A
 33. C
 34. C
 35. A
 36. B
 37. A
 38. A
 39. B
 40. D
 41. D
 42. C
 43. D
 44. C
 45. C
 46. A
 47. B
 48. A
 49. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Lần 2)