Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Thái Nguyên (Lần 2)

Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2016

Sau đây là Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Thái Nguyên (Lần 2) hay dành cho các bạn học sinh tham khảo và luyện thi hiệu quả. Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, các bạn sẽ được làm bài online và hệ thống sẽ chấm điểm bài làm ngay sau khi bạn nộp bài.

Cho biết:

Độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; khối lượng của êlectrôn me = 9,1.10-31  kg; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108  m/s; 1 eV = 1,6.10-19  J; g = 10 m/s2

Câu 1:

Cho hai máy biến áp lý tưởng, các cuộn dây sơ cấp có cùng số vòng dây, nhưng các cuộn thứ cấp có số vòng dây khác nhau. Khi lần lượt đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của hai máy thì tỉ số giữa điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở và hai đầu cuộn sơ cấp của mỗi máy tương ứng là 1,5 và 1,8. Khi thay đổi số vòng dây cuộn sơ cấp của mỗi máy đi 20 vòng dây rồi lặp lại thí nghiệm thì tỉ số điện áp nói trên của 2 máy là như nhau. Số vòng dây của cuộn sơ cấp của mỗi máy ban đầu là:

Câu 2:

Một mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có C = (ω2L)-1 được nối với nguồn xoay chiều có Uo xác định. Nếu ta tăng dần giá trị của C thì:

 • A. công suất của mạch không đổi
 • B. công suất của mạch tăng lên rồi giảm
Câu 3:

Đặt điện áp u = 400cos100Πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2A; Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm t + 1/400 (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là:

Câu 4:

Trong mạch điện dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C1 mắc song song với C2. Với C1 = 2C2 = 6μF. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây bằng một nửa dòng điện cực đại trong mạch thì điện tích của tụ C2 là q = 9√3μC. Điện áp cực đại trên tụ C1 là:

Câu 5:

Khi một con lắc đơn dao động, ta thấy lực căng cực đại bằng 4 lần lực căng cực tiểu. Biết chiều dài dây treo là l = 0,8m; g ≈10 m/s2. Tốc độ của quả nặng khi động năng bằng thế năng là:

Câu 6:

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng 250 g mang điện tích 10-7 C được treo vào sợi dây mảnh cách điện có chiều dài 90 cm trong điện trường đều nằm ngang có cường độ E = 2.106 V/m. Khi quả cầu đang nằm yên ở vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường thì con lắc dao động điều hòa. Tốc độ cực đại của quả cầu sau khi đổi chiều điện trường có giá trị gần bằng:

Câu 7:

Chiếu bức xạ có bước sóng 0,5μm vào một tấm kim loại có công thoát 1,8 eV. Dùng màn chắn tách một chùm hẹp các electron quang điện và cho nó bay vào một điện trường từ A đến B sao cho UAB = − 10,8 V. Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là:

Câu 8:

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học?

Câu 9:

Trong dao động điều hoà con lắc đơn thì phát biểu nào sau đây là đúng:

Câu 10:

Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn thuần cảm L, biết điện trở có giá trị gấp 2 lần cảm kháng. Gọi uR và uL lần lượt là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở R và cuộn cảm L ở cùng môt thời điểm. Hệ thức đúng là:

Câu 11:
Đặt điện áp u = Uocosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng:
Câu 12:

Khi sóng âm và sóng điện từ truyền từ không khí vào nước thì:

Câu 13:

Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt)V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự: Biến trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở không phụ thuộc vào giá trị của R và khi C = C2 thì điện áp hai đầu đoạn mạch chứa L và R cũng không phụ thuộc R. Hệ thức liên hệ C1 và C2 là:

Câu 14:

Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì:

Câu 15:
Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ gắn với lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc lò xo giãn một đoạn Δℓ = A/2 thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Biết rằng độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo tác dụng lên vật trước và sau khi giữ lò xo là:
Câu 16:

Sóng truyền trên một sợi dây dài nằm ngang với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 2 m/s. Tại một thời điểm nào đó, điểm M đang ở vị trí cao nhất còn điểm N đi qua vị trí cân bằng hướng lên. Xác định khoảng cách giữa hai điểm M và N? Biết giữa M, N có hai điểm dao động ngược pha với M và sóng truyền từ M đến N.

Câu 17:
Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện dung của tụ là C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 30 MHz. Từ giá trị C1 nếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một lượng ΔC thì tần số dao động riêng của mạch là f. Nếu điều chỉnh giảm điện dung của tụ một lượng 2ΔC thì tần số dao động riêng của mạch là 2f. Từ giá trị C1 nếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một lượng 9ΔC thì chu kỳ dao động riêng của mạch là:
Câu 18:

Trong mạch dao động LC lý tưởng. Lúc t = 0 bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và dòng điện qua cuộn cảm có chiều từ B sang A ; Sau đó ¼ chu kỳ dao động của mạch thì:

Câu 19:
Ở hai đầu A và B có một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị điện áp hiệu dụng không đổi. Khi mắc vào đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = (1/Π)H thì dòng điện i=5√2cos(100Πt + Π/3) (A). Nếu thay cuộn dây  bằng một điện trở thuần R = 50Ω thì dòng điện trong mạch có biểu thức:
Câu 20:

Các con dơi bay và tìm mồi bằng cách phát và sau đó thu nhận các sóng siêu âm phản xạ từ con mồi. Giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần nhau với tốc độ so với Trái đất của con dơi là 19 m/s của muỗi là 1 m/s. Ban đầu, từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được sóng này sau 1/6 s kể từ khi phát. Tốc độ truyền sóng âm trong không khí là 340 m/s. Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi (kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây?

Câu 21:

Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số trên trục Ox. Biết dao động thành phần thứ nhất có biên độ A1 = 4√3 cm, dao động tổng hợp có biên độ A=4 cm. Dao động thành phần thứ hai sớm pha hơn dao động tổng hợp và π/3. Dao động thành phần thứ hai có biên độ là:

Câu 22:

Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt trong không khí. Chiếu chùm tia sáng đơn sắc màu lục theo phương vuông góc mặt bên thứ nhất thì tia ló ra khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai. Nếu chiếu tia sáng gồm 3 ánh sáng màu đơn sắc: cam, chàm, tím vào lăng kính theo phương như trên thì các tia ló ra khỏi lăng kính ở mặt bên thứ hai:

Câu 23:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 4mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm. Trong khoảng 3mm trên màn (đối xứng qua vân sáng trung tâm) quan sát được bao nhiêu vân sáng?

Câu 24:

Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông vệ tinh?

Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2016

Đề thi thử đại học môn Vật Lý 2016

Câu 25:

Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,8 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là:

Câu 26:

Ba điểm A, B, C trên mặt nước là ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh bằng 8 cm, trong đó A và B là hai nguồn phát sóng giống nhau, có bước sóng 0,8 cm. Điểm M nằm trên đường trung trực của AB, dao động cùng pha với điểm C và gần C nhất thì phải cách C một khoảng bao nhiêu?

Câu 27:

Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe I-âng ở không khí (chiết suất n = 1). Đánh dấu điểm M trên màn, tại M có một vân sáng. Trong khoảng từ M đến vân trung tâm còn 3 vân sáng nữa. Nhúng toàn bộ hệ giao thoa vào môi trường chất lỏng thì thấy M vẫn là một vân sáng nhưng khác so với khi ở không khí một bậc. Chiết suất n của môi trường đó là:

Câu 28:

Một vôn kế nhiệt được mắc vào hai đầu một đoạn mạch để đo điện áp xoay chiều có biểu thức u = 220√2cos(100Πt – Π/6)V. Tại thời điểm t = 1/200s. Số chỉ của vôn kế là:

Câu 29:

Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết L = 1/Π H, C = (2.10-4)/Π F, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức: u = Uocos100Πt(V). Để uC chậm pha so với uAB thì R phải có giá trị:

Câu 30:

Đặt vào mạch R, L, C nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn cảm thuần, tụ điện của mạch là: 40√2 V, 50√2 V và 90√2 V. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 40 V và đang tăng thì điện áp tức thời giữa hai đầu mạch là:

Câu 31:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe hẹp, tại điểm M trên màn có vân sáng bậc 5. Dịch chuyển màn một đoạn 20cm thì tại điểm M có vân tối thứ 5. Khoảng cách từ hai khe đến màn trước khi dịch chuyển là:

Câu 32:
Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ ,được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh, nhẹ, không dẫn điện dài 5 cm , vật B được tích điện q = 10-6 C. Vật A không nhiễm điện được gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng  k = 10 N/m. Hệ được đặt nằm ngang trên mặt bàn nhẵn trong điện trường đều có cường độ điện trường E = 105 V/m hướng dọc theo trục của lò xo. Ban đầu hệ nằm yên lò xo bị giãn. Cắt dây nối hai vật, khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì A và B cách nhau một khoảng là:
 • A. 8 cm
Câu 33:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x = Acos(2πt/3 + φ). Trong khoảng thời gian 0,5s đầu tiên vật đi được quãng đường 3cm, trong khoảng thời gian 1s tiếp theo vật đi được quảng đường 9cm. Trong khoảng thời gian 0,5s tiếp theo vật đi được quãng đường nhỏ nhất có thể là:

Câu 34:

Một học sinh làm thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng để đo bước sóng của nguồn sáng đơn sắc. Khoảng cách hai khe sáng đo được là 1,00 ± 0,05% (mm). Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được là 2000 ± 0,24% (mm). Khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo được là 10,80 ± 0,64% (mm). Kết quả bước sóng đo được bằng:

Câu 35:

Thực hiện giao thoa ánh sáng với thí nghiệm Young. Chiếu sáng đồng thời hai khe Y-âng bằng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 thì khoảng vân tương ứng là i1 = 0,48 mm và i2 = 0,36 mm. Xét điểm A trên màn quan sát, cách vân sáng chính giữa O một khoảng  x = 2,88 mm. Trong khoảng từ vân sáng chính giữa O đến điểm A (không kể các vạch sáng ở O và A) ta quan sát thấy tổng số các vạch sáng là :

Câu 36:

Cho các chùm ánh sáng sau: Trắng, đỏ, vàng, tím. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 37:

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A.Từ vị trí cân bằng chất điểm đi một đoạn đường S thì động năng là 0,096J. Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chất điểm là 0,084J. Biết A > 3S. Đi thêm một đoạn S nữa thì động năng chất điểm là:

Câu 38:
Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng λ1 và λ2  với λ2 = λ1/2 vào một tấm kim loại thì tỉ số động năng ban đầu cực đại của quang electron bứt ra khỏi kim loại là 9. Giới hạn quang điện của kim loại là λo. Tỉ số λo/λ1 bằng:
Câu 39:

Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách nhau 16cm, dao động điều hòa vuông góc với mặt chất lỏng với phương trình uA = 2cos(40πt) (cm), uB = 2cos(40πt + π) (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi M là một điểm thuộc mặt chất lỏng, nằm trên đường Ax vuông góc với AB cách A một đoạn ngắn nhất mà phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách AM là:

Câu 40:

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng có dao động điện từ tự do. Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 41:
Mức năng lượng En trong nguyên tử hiđrô được xác định En = -Eo/n2(trong đó n là số nguyên dương, Eo là năng lượng ứng với trạng thái cơ bản). Khi êlectron nhảy từ quỹ đạo thứ ba về quỹ đạo thứ hai thì nguyên tử hiđrô phát ra bức xạ có bước sóng λo. Nếu êlectron nhảy từ quỹ đạo thứ hai về quỹ đạo thứ nhất thì bước sóng của bức xạ được phát ra sẽ là :
Câu 42:

Cho mạch điện RLC nối tiếp, các phần tử có giá trị cố định. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện là ωo thì cảm kháng và dung kháng có giá trị là ZL = 80Ω và ZC = 20Ω. Để có công suất lớn nhất thì ta phải thay đổi ω đến giá trị:

Câu 43:

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, sử dụng cách biến điệu biên độ. Tín hiệu âm tần có tần số f, dao động của sóng điện từ cao tần (sóng mang) có tần số 1 MHz. Biết rằng khi dao động âm tần thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện 800 dao động toàn phần. Giá trị của f là

Câu 44:

Một đèn phát sáng với công suất 1,5W, bức xạ phát ra có bước sóng 400nm, chiếu vào catot của tế bào quang điện với hiệu suất lượng tử 100%. Cường độ dòng quang điện bão hoà là

Câu 45:

Chùm sáng đơn sắc đỏ khi truyền trong chân không có bước sóng 0,75μm. Nếu chùm sáng này truyền vào trong thuỷ tinh (có chiết suất n=1,5) thì năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đó là:

Câu 46:

Năng lượng của nguyên tử Hiđrô được tính theo công thức Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Thái Nguyên (Lần 2) với n=1,2,3,…….. Một đám khí Hiđrô đang ở trạng thái cơ bản thì được kích thích lên trạng thái mà độ lớn động lượng của hạt electron giảm đi 3 lần. Bước sóng nhỏ nhất trong các bức xạ mà đám khí có thể phát ra là:

Câu 47:

Trên một sợi dây AB dài 1,2m đang có sóng dừng với 3 bụng sóng. Hai đầu A, B là các nút sóng. Ở thời điểm phần từ tại điểm M trên dây cách A 30cm có li độ 0,3cm thì phần tử tại điểm N trên dây cách B 50cm có li độ

Câu 48:

Có hai chất phóng xạ A và B. Lúc ban đầu t = 0 số hạt nhân nguyên tử của chất A gấp 4 lần số hạt nhân nguyên tử của chất B. Sau thời gian hai giờ số hạt nhân nguyên tử còn lại của hai chất bằng nhau.Biết chu kỳ bán rã của chất phóng xạ A là 0,2 h. Tìm chu kỳ bán rã của B:

Câu 49:

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là:

Câu 50:

Tại O có một nguồn phát âm đẳng hướng, công suất không đổi. Coi môi trường không hấp thụ âm. Một máy thu âm di chuyển theo một đường thẳng từ A đến B với AB = 16√2cm. Tại A máy thu âm có cường độ âm là I, sau đó cường độ âm tăng dần đến cực đại 9I tại C rồi lại giảm dần về I tại B. Khoảng cách OC là:

Đáp án:

 1. D
 2. C
 3. B
 4. A
 5. D
 6. C
 7. A
 8. D
 9. C
 10. D
 11. B
 12. B
 13. C
 14. C
 15. B
 16. D
 17. A
 18. A
 19. D
 20. A
 21. D
 22. B
 23. D
 24. B
 25. C
 26. C
 27. A
 28. A
 29. B
 30. B
 31. A
 32. B
 33. B
 34. A
 35. A
 36. C
 37. C
 38. A
 39. B
 40. B
 41. D
 42. A
 43. C
 44. D
 45. A
 46. D
 47. C
 48. D
 49. C
 50. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Chuyên Thái Nguyên (Lần 2)