Dàn ý giải thích chứng minh câu tục ngữ gần mực thì đen gần đèn thì rạng

Đề bài:
Dàn ý giải thích chứng minh câu tục ngữ Gần mực thì đen gần đèn thì rạng.
Bài làm:

I.    DÀN Ý
1.    Mở bài:

–    Môi trường sống có ảnh hưởng rất lớn tới đạo đức, nhân cách.
–    Người xưa đã đúc kết: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
–    Có bạn lại bảo: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng.
2.    Thân bài:
a.Giải thích:

+ Mực: là thỏi mực Tàu màu đen, mài ra hòa với nước dùng để viết chữ Hán. Nghĩa bóng: chỉ những điều xấu xa, tiêu cực.
+ Đèn: là vật để thắp sáng. Nghĩa bóng: tượng trưng cho những điều tốt lành, tích cực.
+ Ý nghĩa của câu tục ngữ:
–    Hoàn cảnh sống tốt thì con người sẽ tốt, hoàn cảnh sống xấu con người sẽ
xấu.
–    Khuyên mọi người không nên gần gũi kẻ xấu, nên chọn bạn tốt mà chơi để học được điều hay, lẽ phải.
+ Ý nghĩa câu nói của bạn:
–    Khẳng định hoàn cảnh sống là thứ yếu.
–    Bản lĩnh con người trước hoàn cảnh sống mới là quan trọng và quyết định. (Dẫn chứng)

b.Nâng cao, mở rộng vấn dể:
+ Quan hệ trong gia dinh:
–    Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, coi trọng việc giáo dục con cái thì con cái sẽ ngoan ngoãn, hiếu thảo.
–    Gia đình bất hòa, con cái dễ hư hỏng. (Dẫn chứng)
+ Quan hệ trong xã hội:
–    Giao du với kẻ xấu dễ bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu. (Dẫn chứng)
–    Kết bạn với người tốt sẽ học hỏi được nhiều điều hay. (Dẫn chứng)
–    Gặp bạn chưa tốt nên cố gắng giúp đỡ, cảm hóa để giúp bạn tiến bộ. (Dẫn chứng)
3. Kết bài:
–    Câu tục ngữ có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nêu lên một trong nhiều kinh nghiệm sống ở đời.
–    Bản thân cũng rút rá được bài học bổ ích.

Thảo luận cho bài: Dàn ý giải thích chứng minh câu tục ngữ gần mực thì đen gần đèn thì rạng