Chương trình địa phương lớp 8 (phần văn)

Chương trình địa phương lớp 8 (phần văn)
Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:
I. CHUẨN BỊ
1. Các văn bản nhật dụng ở lớp 8 để cập đến những vấn đề: môi trường, dân số, bài trừ tệ nạn thuốc lá, ma tuý, vấn đề tương lai của thế giới.
2. Tự chọn một trong những vấn đề trên để phản ánh một khía cạnh nào đó của vấn đề ngay chính trên quê hương mình.
Chương trình địa phương lớp 8 (phần văn)

Chương trình địa phương lớp 8 (phần văn)

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
1. Tập nói trước ở nhà để trình bày vấn đề trên lớp.
2. Chữa các lỗi diễn đạt.
a) Lỗi nằm ở cụm từ: quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng học tập khác. Theo cách diễn đạt này thì: quần áo, giày dép được xếp cùng loại vào “đồ dùng học tập”. Đây là điều không hợp lí.
Cách sửa:
– Bỏ từ khác.
– Thay từ học tập bằng sinh hoạt.
– Thay quần áo, giày dép bằng giấy bút, sách vở.
b) Thanh niên và bóng đá là những từ không cùng loại nên không thể được xếp và cấu trúc:…nói chung và…nói riêng được.
Cách sửa: bóng đá bằng sinh viên hoặc thay thanh niên bằng thể thao.
c) Tên tác phẩm và tác giả không thể xếp ngàng bằng một nhóm được. Vì thế cần phải thay tên hai tác phẩm (Lão Hạc, Bước đường cùng) bằng tên hai tác giả ( Nam Cao và Nguyễn Công Hoan) hoặc thay Ngô Tất Tố bằng tên tác phẩm Tắt đèn.
d) Trí thức đã bao gồm bác sĩ. Cần thay từ trí thức bằng một từ chỉ nghề nghiệp nào đó, như: giáo viên, kĩ sư,…
e) Lỗi và cách chữa giống câu trên.
g) Câu này được viết với dụng ý đối lập đặc trưng của hai người. Nhưng cao gầy và mặc áo ca rô không cùng loại, không có nét đối lập nhau. Cần thay một trong hai cụm từ thành một cụm từ khác cùng loại với cụm từ còn lại. Ví dụ: Cao gầy với lùn và mập, áo ca rô vớiáo trắng,…
h) Câu này diễn đạt theo mô hình nhân – quả nhưng vế sau (nên…) lại không phải là hệ quả của vế trước. Có thể thay từ nên bằng từ và đồng thời bỏ từ chị thứ hai trong câu.
i) Nội dung phần sau của hai từ nếu, thì không phù hợp với lô-gíc của cấu trúc này. Có thể thay có được bằng cụm từ hoàn thành được.
k) Có hại cho sức khoẻ và làm giảm tuổi thọ không cùng loại, không diễn đạt được ý liệt kê và tăng tiến của cấu trúc: vừa…vừa. Có thể thay cụm từ làm giảm tuổi thọ bằng cụm từ tốn kém về tiền bạc.
3. Tìm những lỗi diễn đạt tương tự trong bài văn của mình (nếu có) và sửa lại.

Thảo luận cho bài: Chương trình địa phương lớp 8 (phần văn)