Chương IV: Thế năng là gì? lực thế là gì? thế năng của trọng trường, thế năng đàn hồi

Chương IV: Thế năng là gì? lực thế là gì?

Chương IV: Định luật bảo toàn cơ năng, cơ năng của trường lực thế

Thế năng là đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng sinh công của vật. Thế năng là một dạng năng lượng (năng lượng tiềm năng).

I/ Thế năng trọng trường:
1/ Khái niệm lực thế, trường trọng lực:
a/ Công của trọng lực:
thả một vật có khối lượng m ở độ cao z rơi tự do xuống mặt đất, khi chạm đất, công của trọng lực P sinh ra là

A1=P.z=mgz​

với cùng vật đó, ta cho vật trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng cùng độ cao z so với mặt đất, khi đó công của trọng lực P là

A2=P1.BC=Psinα.BC=mg.BC.sinα​
Chương IV: Thế năng là gì? lực thế là gì?

Chương IV: Thế năng là gì? lực thế là gì?

trong tam giác vuông BAC: z=AB=BC.sinα => A1=A2

b/ lực thế và trường trọng lực
Lực thế là loại lực mà công của lực đó sinh ra không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối trong quá trình chuyển động của vật. => trọng lực hay lực hấp dẫn của trái đất của trái đất lên các vật là lực thế.
Trường trọng lực (trọng trường): là môi trường bao quanh trái đất mà biểu hiện của nó là tác dụng lực thế lên các vật khác đặt trong đó.

2/ Thế năng trọng trường:

3/ Liên hệ giữa biến thiên thế năng trọng trường và công của trọng lực
Thả một vật khối lượng m rơi tự do ở độ cao z1 xuống mặt đất
Thế năng là gì? lực thế là gì? thế năng của trọng trường, thế năng đàn hồi
công của trọng lực khi vật đi đến vị trí điểm B là:

A=P.s=mg.(z1 – z2)=mgz1 – mgz2=Wt1 – Wt2=ΔWt​

ΔWt gọi là độ biến thiên thế năng của vật chuyển động trong trọng trường

II/ Thế năng đàn hồi:

Lực đàn hồi cũng là một lực thế, công của lực đàn hồi không phụ thuộc vào đường đi chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối.

Thảo luận cho bài: Chương IV: Thế năng là gì? lực thế là gì? thế năng của trọng trường, thế năng đàn hồi