Chương II: Lực là gì? phương pháp tổng hợp lực, phân tích lực

Chương II: Lực là gì? phương pháp tổng hợp lực, phân tích lực

Chương II: Định luật I Newton, quán tính, hệ qui chiếu quán tính

Lực là một khái niệm vật lý đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác, biểu hiện của nó là làm vật biến dạng hoặc gây ra gia tốc cho vật.

Chương II: Lực là gì? phương pháp tổng hợp lực, phân tích lực

Chương II: Lực là gì? phương pháp tổng hợp lực, phân tích lực

Lực tác dụng sau va chạm đã làm biến dạng một chiếc xe o tô

1/ Biểu diễn lực:
Lực là gì? phương pháp tổng hợp lực, phân tích lực
Lực nhấn của ngón tay lên quả bóng tenis đã làm ngón tay và quả bóng biến dạng nhưng ta không thể nhìn thấy lực, vậy biểu diễn lực nhấn này như thế nào?​

Lực là gì? phương pháp tổng hợp lực, phân tích lực
Biểu diễn lực nhấn của ngón tay lên quả bóng tenis thông qua véc tơ lực F

2/ Tổng hợp lực
Lực là gì? phương pháp tổng hợp lực, phân tích lực
Để kéo chiếc xe của ông già Noel cần phải có 3 chú tuần lộc, vào một ngày đẹp trời cả 3 chú tuần lộc đều bị ốm, hỏi phải thay ba chú tuần lộc trên bằng một máy bay có lực kéo tối thiểu bằng bao nhiêu mới có thể kéo được chiếc xe của ông già Noel.​

Khi phải thay thế nhiều lực thành phần cùng tác dụng vào một vật bằng một lực giống hệt ta gọi quá trình thay thế đó gọi là quá trình tổng hợp lực.
a/ Tổng hợp lực của hai lực thành phần:

Lực là gì? phương pháp tổng hợp lực, phân tích lực
vẽ các đoạn thẳng song song với các véc tơ lực cách nhau tại một điểm để tạo thành hình bình hành, đường chéo nối điểm đồng quy với giao điểm là véc tơ tổng hợp lực​

b/ Tổng hợp lực của ba lực thành phần
véc tơ lực tổng hợp: F=F1+F2+F3=F12+F3F→=F1→+F2→+F3→=F12→+F3→
=> ta có thể tổng hợp 2 cặp một lực thành một lực tổng hợp sau đó thực hiện quy tắc hợp lực với lực còn lại.
Lực là gì? phương pháp tổng hợp lực, phân tích lực
3/ Phân tích lực:

quy tắc phân tích lực cũng tuân theo quy tắc hình bình hành tuy nhiên phải biết phương cần phân tích lực (thông thường hai phương cho sẵn là phương song song và vuông góc với phương chuyển động của vật)
Lực là gì? phương pháp tổng hợp lực, phân tích lực
Căn cứ vào vị trí góc φ xác định được độ lớn của các lực thành phần
F1 = Fsinφ; F2 = Fcosφ
P2 = Psinφ; P1 = Pcosφ

Thảo luận cho bài: Chương II: Lực là gì? phương pháp tổng hợp lực, phân tích lực