Chương II: Định luật I Newton, quán tính, hệ qui chiếu quán tính

Chương II: Định luật I Newton, quán tính, hệ qui chiếu quán tính

Chương II: Định luật III Newton, Lực và phản lực

Định luật I Newton: một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, một vật đang chuyển động thẳng đều sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều nếu như không có lực nào tác dụng vào vật, hoặc hợp các lực tác dụng vào vật bằng 0.

Chương II: Định luật I Newton, quán tính, hệ qui chiếu quán tính

Chương II: Định luật I Newton, quán tính, hệ qui chiếu quán tính

1/ Định luật I Newton:

Các vận động viên trượt băng chỉ cần một cú đẩy mình thì sẽ trượt trên sân băng và nếu không có gì ngăn họ lại chắc chắn họ sẽ tiếp tục chuyển động mãi.
Định luật I Newton, quán tính, hệ qui chiếu quán tính
Một tên lửa đẩy mang theo các vệ tinh nhân tạo vào không gian, khi thoát khỏi lực hút của Trái Đất, các tên lửa này tự động ngắt động cơ khi đó các vệ tinh nhân tạo sẽ tiếp tục chuyển động theo phương định sẵn mà không cần có lực nào tác động vào.​

2/ Hệ quả của định luật I Newton khái niệm quán tính:

Định luật I Newton, quán tính, hệ qui chiếu quán tính

Một người lái xe đang chuyển động đều, bỗng gặp một vật cản anh phanh gấp và chúi người về phía trước.​

Giải thích hiện tượng trên: khi xe đang chuyển động đều chọn hệ quy chiếu gắn với mặt đất thì người cũng đang chuyển động đều cùng vận tốc với xe. Chiều của véc tơ vận tốc cùng hướng với chuyển động của xe về phía trước. Khi xe hãm phanh đột ngột, do quán tính hướng của vận tốc được bảo toàn nên người sẽ bị ngã về phía trước.

Trong trường hợp xe đột rẽ phải, người sẽ nghiêng sang trái hoặc xe đột ngột rẽ sang trái người sẽ nghiêng sang phải. Trong hệ quy chiếu gắn với xe người đang ngồi yên (v=0) nên khi xe đột ngột rẽ trái (phải) do tính chất bảo toàn độ lớn của vận tốc nên sẽ xuất hiện một vận tốc ngược hướng với vật tốc sinh ra khi xe đột ngột rẽ trái (phải) vận tốc này làm người bị nghiêng theo hướng ngược lại.
Định luật I Newton, quán tính, hệ qui chiếu quán tính
Du lịch bằng khí cầu ^^​

Vào một ngày đẹp trời, một anh nông dân quyết định bỏ tất cả các công việc của mình lại và quyết định đi vòng quanh thế giới, anh mua một kinh khí cầu. Anh đã biết rằng Trái Đất tự quay quanh mình nó nên anh chỉ việc cho khí cầu bay lên một độ cao h rồi đợi Trái Đất quay thế là anh có thể đi đến bất kỳ đâu anh muốn. Trái Đất quay quanh mình nó mất khoảng thời gian 1 ngày (tương đương với tốc độ khoảng 1.674,4 km/h). Hỏi anh nông dân có thành công với kế hoạch du lịch của mình không? tại sao?
3/ Hệ quy chiếu quán tính:
Trong ví dụ về xe đang chuyển động đều đột ngột dừng lại, người lái xe sẽ bị ngã về phía trước do quán tính điều này chứng tỏ tồn tại một lực đẩy người đó về phía trước, lực này gọi là lực quán tính.

Thảo luận cho bài: Chương II: Định luật I Newton, quán tính, hệ qui chiếu quán tính