Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  78 SGK Sinh học lớp 12

******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?

Hướng dẫn giải

– Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: chọn giống từ lâu đã tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau, rồi sau đó lai giống và chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn. Những cá thể có tổ hợp gen mong muốn sẽ được cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra các giống thuần chủng.

-Tạo giống lai có ưu thế lai cao: Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.

 Để tạo ra những con lai có ưu thế lai cao về một số đặc tính nào đó, người ta thường bắt đầu bằng cách tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau. Sau đó, cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai cho ưu thế lai cao. Nhiều khi trong cùng một tổ hợp lai,phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai.

Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Thế nào là ưu thế lai?

Hướng dẫn giải

Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu,khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.

Hướng dẫn giải

– Tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau

– Cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai cho ưu thế lai cao.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tại sao ưu thế lai lại thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?

Hướng dẫn giải

Ưu thế lai thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau là do thế hệ sau

Bài 5:  (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Câu nào dưới đây giải thích về ưu thế lai là đúng?

A. Lai hai dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao.

B. Lai các dòng thuần chủng khác xa nhau về khu vực địa lí luôn cho ưu thế lai cao.

C. Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có thể cho ưu thế lai.

D. Người ta không sử dụng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì con lai thường không thuần chủng.

Hướng dẫn giải

Chọn D

*****

“Có công mài sắt có ngày nên kim”

“Chúc các em học tập tốt”

Thảo luận cho bài: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp