Bài thơ Thề Non Nước

Bài thơ Thề Non Nước

Mời các em học sinh tham khảo thêm bài:

Soạn bài: Chạy Giặc – Nguyễn Đình Chiểu

1 – Nước non nặng một lời thề,
Nước đi đi mãi, không về cùng con,
Nhớ lời nguyện nước thề non,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không

2 – Non cao những ngóng cùng trông

Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày.
Xương mai một nắng hao gầy,
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương.
Trời tây ngả bóng tà dương.
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha.
Non cao tuổi vẫn chưa già,
Non còn nhớ nước, nước mà quên non.
Dù cho sông cạn đá mòn,
Còn non, còn nước hãy còn thề xưa.

Bài thơ Thề Non Nước

Bài thơ Thề Non Nước

3 – Non cao đã biết hay chưa?

Nước đi ra biển lại mưa về nguồn.
Nước non hội ngộ còn luôn,
Bảo cho non chớ có buồn làm chi
Nước kia dù hãy còn đi
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui.

4 – Nghìn năm giao ước kết đôi,

Non non nước nước chưa nguôi lời thề.

Thảo luận cho bài: Bài thơ Thề Non Nước