Video bài giảng môn Địa lí: Khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên nằm trong chuyên đề Địa lí các vùng kinh tế – một chuyên đề rất quan trọng trong chương trình Địa lí lớp 12.

Đây là một nội dung tương đối khó vì nó yêu cầu học sinh phải nắm kiến thức một cách tổng hợp những đặc điểm về tự nhiên, xã hội và tình hình phát triển kinh tế của vùng.

Ngoài ra, trong nội dung này, học sinh cũng có thể gặp những câu hỏi yêu cầu vận dụng các kĩ năng như sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam, khai thác bảng số liệu và nhận dạng, nhật xét biểu đồ. Đặc biệt, học sinh còn có thể gặp phải những dạng bài liên hệ kiến thức như: tìm ra điểm tương đồng giữa Tây Nguyên và các vùng kinh tế khác, liên hệ những kiến thức địa lí khác để giải thích đặc điểm, sự phát triển của vùng… đây chính là những câu hỏi vận dụng cao giúp các em giành được điểm cao.

Qua bài giảng, thầy giáo Nguyễn Mạnh Hà sẽ khái quát lại những nét chung về khu vực Tây Nguyên, những tiềm năng và hạn chế của vùng trong sự phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, bài giảng đi sâu phân tích những thế mạnh của vùng đó là : phát triển cây công nghiệp lâu năm, khai thác và chế biến lâm sản, khai thác thủy năng kết hợp thủy lợi. Ngoài ra, giáo viên còn hướng dẫn học sinh làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung của bài.

Qua bài giảng, học sinh không chỉ được trang bị những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao mà các em còn được hướng dẫn phương pháp làm các câu hỏi trắc nghiệm, phương pháp sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong quá trình làm bài.

https://www.youtube.com/watch?v=adGiq6904uU

Thảo luận cho bài: Video bài giảng môn Địa lí: Khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên