Topic 14: Describe some of the interesting places in your country

Topic 14: Describe some of the interesting places in your country

Topic 15: The advantages and disadvantages of the cinema

Though my country is small, yet there are many places of interest spread throughout the country.

In the southern most part of the country, where the state of Johore lies, there are some very interesting and beautiful places. In Kota Tinggi, for example, there are beautiful waterfalls which are visited by many people everyday. Then, there is Johore Lama, a place of great historical interest. In Johore Bahru, there is a beautiful beach which is visited daily by several people who love the sea. In Batu Pahat, another town in Johore, is Minyak Buku, an interesting place on the coast.

As we go towards the north, we arrive at Malacca, the oldest town that the Europeans occupied in Malaya in the past. The influences of the Portuguese and the Dutch can still be seen in many of the buildings there.
Further north lies Port Dickson which is well known for its beautiful beaches.
In Kuala Lumpur, the capital of Malaysia, there are many places of interest such as Batu Caves, the zoo and the museum. The city itself is an interesting place to visit.
Another beautiful town is Penang, situated on an island. The sea around it makes it the most beautiful town in the country.
Finally, the paddy ficlds in the northern most parts of the country are also very beautiful and interesting to look at. On the east coast of the country too there are some beautiful towns such as Kuantan and Kuala Trenganu. All these places have indeed made my country an interesting place to live in.

Topic 14: Describe some of the interesting places in your country

Topic 14: Describe some of the interesting places in your country

Bài dịch
Dù chỉ là một quốc gia nhỏ bé nhưng trên khắp đất nước tôi có rất nhiều thắng cảnh.
Ở vùng cực nam của đất nước, nơi có tiểu bang Johore, có rất nhiều cảnh sắc đẹp đẽ và thú vị. Ở Kota Tinggi chẳng hạn có những thác nước tuyệt vời mà hằng ngày có rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Sau đó là Johore Lama, một thắng cánh lịch sử nổi tiếng. Ở Johore Bahru có một bãi biển đẹp mà nhiều người yêu biển thường ghé đến mỗi ngày. Ở Batu Pahat, một thị trấn khác của Johore, có Minyak Buku, một phong cảnh lý thú vùng duyên hải.
Về phía bắc chúng ta đến Malacca, thị trấn cổ xưa nhất mà người châu Âu đã chiếm đóng tại Malaya trước đây. Có thể thấy trên các toà nhà ở đây dấu ấn sâu đậm của người Bồ Đào Nha và Hà Lan.
Xa hơn về phía bắc là cảng Dickson nổi tiếng với những bãi biển đẹp.
Ở Kuala Lumpur thủ đô Malayxia có nhiều thắng cảnh như hang động Batu, vườn thú và viện bảo tàng. Ngay chính thành phố này cũng là một nơi thú vị cho du khách tham quan.
Một thị trấn xinh đẹp khác là Penang, toạ lạc trên một hòn đảo. Vùng biển quanh đảo giúp cho Penang trở thành thành phố đẹp nhất của đất nước.
Cuối cùng là những cánh đồng lúa ở vùng cực bắc của đất nước, tạo nên cảnh quan đẹp mắt và hấp dẫn. Tại vùng biển phía đông của đất nước cũng có một vài thị trấn xinh đẹp như Kuantan và Kuala Trengalu. Tất cả những thắng cánh này thật sự làm cho đất nước chúng tôi trở thành một vùng đất tuyệt vời để sinh sống.
New words:
1. waterfall (n): thác nước
2. occupy (v): chiếm, chiếm lĩnh, chiếm cứ
3. situate (v): nằm, xây dựng ở
4. paddy field (n): ruộng lúa, cánh đồng, nương lúa

Thảo luận cho bài: Topic 14: Describe some of the interesting places in your country