Tổng kết văn học 6: Văn học hiện đại

Tóm tắt cả văn bản

+ Lạc Long Quân: nòi rồng con trai thần Long Nữ có nhiều phép lạ thường giúp dân diệt trừ yêu quái.

+ Âu Cơ: Dòng họ thần nông xinh đẹp.

+ Hai người gặp nhau, yêu nhau, lấy nhau sống ở cung điện.

+ Lạc Long Quân nhớ nước trở về.

+ Hai người chia tay: 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi hẹn khi nào khó khăn sẽ giúp nhau.

+ Người con trưởng theo Âu Cơ được làm vua lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu, cha truyền con nối được mười mấy đời.

+ Người Việt Nam tự hào là con Rồng, cháu Tiên.

Thảo luận cho bài: Tổng kết văn học 6: Văn học hiện đại