Tóm tắt ngắn gọn Chuyện người con gái Nam Xương

Tóm tắt ngắn gọn Chuyện người con gái Nam Xương

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:

Hình ảnh anh bộ đội thời chống Pháp trong bài Đồng Chí

Tóm tắt ngắn gắn gọn ( trong khoảng 10 – 12 dòng) nội dung truyện Chuyện người con gái Nam Xương Dữ.

– Truyện kể về Vũ Thị Thiết người con gái Nam Xương. Vốn là một người vợ tận tụy, đoan trang, nàng vẫn giữ gìn khuôn phép lòng thủy chung với chồng, hầu hạ mẹ chồng như đối với cha mẹ đẻ mình, chăm sóc con cái chu đáo suốt thời gian chồng đi lính.

Tóm tắt ngắn gọn Chuyện người con gái Nam Xương

Tóm tắt ngắn gọn Chuyện người con gái Nam Xương

– Khi chồng trở về, người chồng nghen tuông, nàng phân trần không được, nàng đành trầm mình ở dòng sông Hoàng Giang tự vẫn.

– Cảm động vì lòng trung thực của nàng, Linh Phi (Vợ vua biển) cứu vớt  và cho nàng ở lại Long Cung . Người chồng biết vợ bị oan nên hối hận và lập dàn giải oan cho nàng. Vũ Nương hiện lên rồi trở lại Long Cung.

Thảo luận cho bài: Tóm tắt ngắn gọn Chuyện người con gái Nam Xương