Tình huống truyện ” Bến Quê “

Rate this post

Tình huống truyện ” Bến Quê “

Đề bài: Trong Bến quê , Nguyễn Minh Châu đã xây dựng tình huống truyện như thế nào? Và nhằm thể hiện điều gì?

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:

Vẻ đẹp của bức tranh mùa thu trong bài ” Sang thu “

Bài làm:

  1. Tình huống truyện:
  • Nhận vật Nhĩ làm công việc, anh đi khắp mọi nơi, nhưng cuối đời anh lại bị bệnh liệt toàn thân.
  • Khi phát hiện vẻ đẹp bên kia bền bãi bồi, Nhĩ khao khát muốn đặt chân lên đó.Đành nhờ cậu con trai thực hiện , nhưng đứa con không thực hiện được ước mơ của cha, mãi chơi nên có thể lỡ chuyến đò sang ngang duy nhất trong ngày.
  • Tình huống truyện ” Bến Quê “

    Tình huống truyện ” Bến Quê “

  1. Ý nghĩa của tình huống truyện:
  • Đặt nhân vật vào một chuỗi tình huống có tính chất nghịch lí, truyện muốn phát hiện một điều có tính quy luật. Trong cuộc đời của con người thường khó tránh khỏi những  vòng vèo , chùng chình.
  • Đồng thời thức tĩnh mọi người hãy biết trân trọng những vẽ đẹp bình dị, gần gũi, bền vững gia đình, quê hương.

Thảo luận cho bài: Tình huống truyện ” Bến Quê “