Hướng dẫn soạn bài: tựa” trích diễm thi tập”

Soạn bài: tựa” trích diễm thi tập” của Hoàng Đức Lương Bài tựa có lập luận chặt chẽ, chất trữ tình hoà quyện vào chất nghị luận. Tác giả trình bày luận điểm một cách rõ ràng, mạch lạc...