Phân tích tác phẩm Ông già và biển cả của Hê-Minh-Uê

Phân tích tác phẩm Ông già và biển cả của Hê-Minh-Uê Cảm nhận về đoạn trích Con chó Bấc của G.Lân-đơn Bài làm Ơ-nít Hê-minh-uê (1899-1961), nhà văn xuất sắc của nền văn học hiện đại Mĩ, được Giải...