Cảm nhận về bài thơ Nói với con của Y Phương

Cảm nhận về bài thơ Nói với con của Y Phương Cảm nhận về bài thơ Mây và Sóng của Ta-go Bài làm Trong thành tựu của văn học hiện đại Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám...

Soạn bài Nói Với Con của Y Phương

Nói Với Con của Y Phương Bài thơ nhắc nhở chúng ta về tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương, của dân tộc. Qua lời nói với...