Phân tích nỗi sầu oán của người cung nữ

Nỗi sầu oán của người cung nữ (Trích “Cung oán ngâm khúc” – Nguyễn Gia Thiều) PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn Viện Văn học  Mời các em học sinh tham khảo thêm bài: Nét tài hoa của Tố Hữu trong...

Soạn bài: Nỗi sầu oán của người cung nữ

Soạn bài: Nỗi sầu oán của người cung nữ (Trích “Cung oán ngâm” – Nguyễn Gia Thiều ) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Soạn bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ I – GỢI...