Hướng dẫn soạn bài: Nhàn

Soạn bài nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài thơ “Nhàn” bao quát toàn bộ triết lí, tình cảm, trí tuệ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, bộc lộ trọn vẹn một nhân cách của bậc đại ẩn tìm về với thiên...

Soạn bài nhàn

Soạn bài nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy theo nhân vật Trọng Thủy I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Cách dùng số từ, danh từ...

Phân tích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Nhân học bài thơ “Nhàn” của NBK, bàn về triết lý sống “Nhàn” trong thời đại hiện nay Nhà nho ngày xưa...

Soạn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài thơ “Nhàn” bao quát toàn bộ triết lí, tình cảm, trí tuệ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, bộc lộ trọn vẹn một nhân cách của bậc đại ẩn tìm về với thiên nhiên, với...

Cảm nhận bài thơ Nhàn – NBK

Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn bài Thu Hứng ( Cảm xúc mùa thu ) Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) là người có học vấn uyên thâm . Tuy nhiên...

Soạn bài Nhàn ( Nguyễn Bỉnh Khiêm )

Soạn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài thơ “Nhàn” bao quát toàn bộ triết lí, tình cảm, trí tuệ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, bộc lộ trọn vẹn một nhân cách của bậc đại ẩn tìm về với thiên...