Soạn bài Mưa của Trần Đăng Khoa

I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài thơ tả cơn mưa ở vùng nông thôn Bắc Bộ vào mùa hè. – 45 dòng đầu : Sắp mưa. – 18 dòng cuối : Mưa. Câu 2. Đây là...