Soạn bài: Lao xao

Soạn bài: Lao xao Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn văn bài: Câu trần thuật đơn có từ Là I. VỀ TÁC GIẢ 1. Nhà văn Duy Khán (tên đầy đủ: Nguyễn Duy Khán) sinh năm...

Soạn bài lao xao

Hướng dẫn soạn bài lao xao của Duy Khán: I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Các loài chim ở làng quê. a. Và b. Chim hiền : bồ các, chim ri, chim sáo, sáo đậu, sáo đen, tu...