Soạn bài cảm xúc mùa thu

Soạn bài cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ (Thu hứng) Soạn bài tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng ( mẫu 2 ) I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Bài thơ...

Tìm hiểu bài Thu hứng của Đỗ Phủ

Tìm hiểu bài Thu hứng của Đỗ Phủ Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Phân tích nhân vật Đăm Săn Hướng dẫn: I . Tìm hiểu chung: 1. “Giáo sư Phan Ngọc đã viết một công trình...