Soạn bài: Đeo nhạc cho mèo (Truyện ngụ ngôn)

Soạn bài: Đeo nhạc cho mèo (Truyện ngụ ngôn) Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn bài: Danh từ (Tiếp theo) I. VỀ THỂ LOẠI (Xem trong bài Ếch ngồi đáy giếng). II. KIẾN THỨC CƠ...

Soạn bài đeo nhạc cho mèo

Hướng dẫn soạn bài đeo nhạc cho mèo (Truyện ngụ ngôn): I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Làng Chuột họp để đối phó với Mèo. Chuột Cống đề nghị đeo nhạc cho Mèo, chỉ cần nghe tiếng...