Soạn bài đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)

Soạn bài đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo) Tóm tắt tác phẩm số phận con người của M.sô lô khốp I. Tiểu dẫn 1. Tác giả Thanh Thảo  Tên khai sinh: Hồ Thành Công, sinh năm 1946; quê:...

Soạn bài: Đàn Ghi ta của Lorca

Soạn bài Đàn Ghi ta của Lorca Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo – một sự cộng hưởng của những khát vọng sáng tạo, một khả năng nhập cảm sâu sắc vào thế giới nghệ thuật thơ...