Tóm tắt truyện Cố hương – Lỗ Tấn

Đề bài: Tóm tắt truyện Cố Hương – Lỗ Tấn Xem thêm: Soạn bài: Cố Hương (Lỗ Tấn) Bài Làm Nghĩ đến những con đường trên mặt đất; kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta...

Soạn bài: Cố Hương (Lỗ Tấn)

Cố Hương của Lỗ Tấn “Cố hương” của Lỗ Tấn là một câu chuyện của nhân vật tôi kể về chuyến thăm quê hương sau hai mươi năm xa cách với những thay đổi bất ngờ. Mời các bạn học...

Phân tích truyện ngắn Cố hương của Lỗ Tấn

Đề bài: Anh chị hãy phân tích truyện ngắn Cố hương của Lỗ Tấn trong chương trinh văn học lớp 9 tập 2. Bài làm: Lỗ Tấn (1881 – 1936) là nhà tư tưởng lớn, nhà văn hiện thực...