Soạn bài tính từ và cụm tính từ

Hướng dẫn soạn bài tính từ và cụm tính từ

I. Đặc điểm của tính từ.

1. Tìm tính từ.

  • Bé.
  • Nhạt, vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, héo, vàng tươi.

2. Kể thêm một số tính từ.

Đỏ, xám, ngon, xinh, đẹp. Lốm đốm, đen kịt, đỏ chói. Thông minh, ngoan ngoãn, giỏi. Cao, thấp, vuông, sâu, dài, ngắn. Ý nghĩa khái quát của tính từ: chỉ đặc điểm tính chất của sự vật, hành động, trạng thái. 3. So sánh tính từ và động từ: xem phần Ghi nhớ trang 154.

II. Các loại tính từ.

1. Những tính từ có khả năng kết hợp được với các chỉ từ mức độ:

  • Nhạt
  • Héo Những tính từ không có khả năng kết hợp được với các từ chỉ mức độ:
  • Vàng hoe
  • Vàng lịm
  • Vàng ối
  • Vàng tươi

2. Giải thích

  • Những từ bé, nhạt, héo cho ta thấy tính chất, đặc điểm của sự vật rất tương đối. Nó là từ trung hóa cho nên nó kết hợp được với từ chỉ mức độ để ra khỏi có nghĩa trung hòa thành cái nghĩa cụ thể.
  • Trái lại vàng hoe, vàng lịm… là tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối. Màu vàng đã được xác định không cần phải kết hợp thừa thãi với tính từ chỉ mức độ.

Thảo luận cho bài: Soạn bài tính từ và cụm tính từ