Soạn bài tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Hướng dẫn soạn bài tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự:

 

I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

1. Đề văn tự sự.

– Lời văn đề (1) nêu ra những yêu cầu.

+ Kể bằng lời văn của em (hình thức)

+ Một câu chuyện (nội dung một sự việc). – Các đề (3) (4) (5) (6) cũng là đề tự sự.

– Từ trọng tâm trong các đề :

+ Câu chuyện em thích, lời văn của em.

+ Người bạn tốt.

+ Kỉ  niệm.

+ Sinh nhật.

+ Quê em.

+ Lớn.

+ Kể việc là đề (1) và (3)

+ kể người là (2) và (6)

+ Tường thuật là (4) và (5). 2. Cách làm bài văn tự sự.

– Xem SGK trang 69.

– Xem phần ghi nhớ SGK trang 48.

Thảo luận cho bài: Soạn bài tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự