Soạn bài thứ tự kể trong văn tự sự

Hướng dẫn soạn bài thứ tự kể trong văn tự sự:

I. Tìm hiểu thứ tự kể trong văn tự sự.

1. Kể theo thứ tự truyện « Ông lão đánh cá và con cá vàng ».

 • Ông lão đánh cá bắt được con cá vàng, cá vàng hứa trả ơn.
 • Năm lần ra biển và kết quả :
  • Lần 1 : cái máng lợn ăn.
  • Lần 2 : tòa nhà đẹp
  • Lần 3 : bà nhất phẩm phu nhân Lần 4 : nữ hoàng
  • Lần 5 : đòi làm Long Vương nên trở về túp lều tranh và cái máng lợn sức mẻ.

– Các sự việc liên tiếp nhau, được kể theo một thứ tự tự nhiên. Sự việc trước kể trước, sau kể sau. Từ đó cho thấy lòng tham vô độ của mụ vợ đã dẫn đến kết cục « tham thì thâm ».

2. Thứ tự thực tế của các sự việc.

(1) Ngổ bỏ học, lêu lổng.

(2) Ngổ đốt lửa lừa mọi người cứu mình để chọc giận.

(3) Ngô bị chó dại cắn, kêu cứu nhưng mọi người tưởng nó lừa.

(4) Ngổ bị băng bó ở trạm y tế.

– Thứ tự đảo ngược này để nhấn mạnh sự kiện cuối cùng, tạo bất ngờ, gây chú ý cho người đọc.

II. Luyện tập

Câu 1. Câu chuyển được kể theo thứ tự trước sau cho đến hết.

 • Kể theo ngôi thứ nhất.
 • Yếu tố hồi tưởng đóng vai trò.
  • Hoàn tất một câu chuyện đã biết, đã xảy ra.
  • Giải thích vì sao hiện nay « tôi và Liên » vui buồn có nhau.

Câu 2. Học sinh tự lầm dàn bài.

Thảo luận cho bài: Soạn bài thứ tự kể trong văn tự sự