Soạn bài: Thông điệp nhân ngày thế giới chống AIDS của Kofi Annan

Đề bài: Soạn bài thông điệp nhân ngày thế giới chống aids của Cô phi an nam

I.    Tìm hiểu chung
1.    Tác giả:

–    Cô Phi an nam là người da đen đầu tiên được bầu làm tổng thư kí liên hợp quốc
–    Năm 2011 ông được trao giải thưởng nô ben hòa bình
–    Hoạt động:
•    Ra lời kêu gọi hành động năm điều về đấu tranh chống lại đại dịch HIV/AIDS
•    Thành lập quỹ sức khỏe và AIDS toàn cầu

2.    Tác phẩm
–    Hoàn cảnh sáng tác: khi ấy đại dịch HIV ADIS đang hành hoành khắp nơi trên thế giới, nó không những không giảm đi mà lại còn tăng lên một cách chóng mặt. Nhận thấy sự việc càng ngày càng trở nên trầm trọng cho nên tổng bí thư liên hợp quốc đã viết thông điệp này mong thức tỉnh ý thức của mọi người về căn bệnh thế kỉ này
–    Thể loại: văn bản nhật dụng đề cập đến những vấn đề cụ thể có ý nghĩa quan trọng bức xúc đang đặt ra trước mắt con người trong cuộc sống hẳng ngày và vấn đề ở đây chính là việc phòng chống HIV AIDS bức thiết cho toàn nhân loại
–    Mục đích của bản thông điệp này là: tổng bí thư đã gửi bức thông điệp này đến toàn thế giới nhằm kêu gọi mọi quốc gia tổ chức và mọi người hãy nổ lực ngăn chặn phòng chống đại dịch này trên toàn cầu.

soan bai ngay phong chong aids

–    Bố cục: 3 phần
•    Từ đầu yêu cầu thực tế: đây là phần nhắc lại quyết tâm phòng chống HIV/AIDS của toàn thế giới
•    Tiếp đến đồng nghĩa với cái chết: điểm lại tình hình thực tế nêu lên những nhiệm vụ của mọi người mọi quốc gia
•    Còn lại: lời kêu gọi phòng chống HIV/AIDS

II.    Đọc hiểu chi tiết
1.    Cơ sở của bản thông điệp

–    Mở đầu bản thông điệp tổng thống Liên Hợp Quốc nhắc lại những lời tuyên bố cam kết của các quốc gia trên thế giới về phòng chống căn bệnh thế kỉ này vào năm 2011

->    Việc nhắc lại cam kết đó để nói rõ mục đích của bản thông điệp. Đồng thời nó còn là nhấn mạnh vào trách nhiệm của những quốc gia đã cam kết. buộc họ phải nhớ và làm theo những gì mà mình đã cam kết. Phải chẳng tổng thư kí thấy khi họ cam kết nhưng tình trạng đại dịch HIV/AIDS không giảm đi. Đây có lẽ cũng là lời khiển trách của tổng bí thư
2.    Tình hình thực tế và nhiệm vụ phòng chống AIDS
a.    Tình hình thực tế

–    Tác giả đưa ra những số liệu về tình hình thực tế của đại dịch nguy hiểm này
•    Trong năm qua mỗi phút đồng hồ là một ngày trôi đi, có khoảng 10 người nhiễm HIV
•    HIV đang lây lan với tốc độ đáng sợ ở phụ nữ, phụ nữ chiếm nửa trong tổng số người bị nhiễm HIV trên toàn thế giới
•    ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất tuổi thọ của người dân bị giảm sút nhanh chóng
•    dịch bệnh phát triển nghiêm trọng nhất mà trước vẫn được coi là khu vực an toàn
–    Tác giả nói lên tình hình về việc phòng chống như:
•    Ngân sách dành cho phòng chống HIV đã tăng lên đáng kể
•    Quỹ toàn cầu về phòng chống lao, AIDS, sốt rét cũng được thông qua
•    Đại đa số các quốc gia đã xây dựng chiến lược phòng chống AIDS
•    Ngày càng nhiều các công ty áp dụng phòng chống AIDS tại nơi làm việc
•    Các nhóm từ thiện cộng đồng luôn đi đầu trong cuộc chiến chống AIDS
–    Thế nhưng ngược lại với tình hình phòng chống trên là:
•    Lẽ ra chúng ta làm giảm ¼ số thanh niên bị nhiễm HIV
•    Lẽ ra giảm một nữa trẻ sơ sinh bị nhiễm HIV
•    Lẽ ra phải triển khai các công trình công tác toàn cầu
->    Không những thế tổng bí thư nhận định rằng: chưa hoàn thành những việc để ra trong công cuộc phòng chống thì sẽ không thể nào đạt được bất cứ mục tiêu nào trong năm 2005
b.    Nhiệm vụ cần đặt ra là
•    Nỗ lực thực hiện các cam kết bằng nguồn lực và hành động cần thiết
•    Phải đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu
•    Phải công khai lên tiếng về AIDS
•    Không được phân biệt đối xử kì thị những người bị nhiễm AIDS
•    Đừng để ai có thể ảo tưởng rằng mình có thể bảo vệ chính mình
•    Không được im lặng phải có hành động chống lại đại dịch này
c.    Lời kêu gọi
–    Hãy cùng tôi lên tiếng thật to và hãy dõng dạc về HIV/AIDS
–    Hãy giật đổ thành lũy của sự im lặng kì thị và phân biệt đối xử
–    Hãy sát cánh cùng tôi vì đại dịch chống AIDS bắt đầu từ chính các bạn
-> Chúng ta hãy tránh xa AIDS
III.    Tổng kết
–    Bản thông điệp là một tiếng nói kịp thời trước nguy cơ đại dịch AIDS lây lan ra toàn thế giới. Nó đang đe dọa chính các bạn và người thân của các bạn nữa. Bức thông điệp thể hiện một tính sống tích cực, có trách nhiệm với cộng đông của mình

Thảo luận cho bài: Soạn bài: Thông điệp nhân ngày thế giới chống AIDS của Kofi Annan