Soạn bài thầy bói xem voi

Hướng dẫn soạn bài thầy bói xem voi (Truyện ngụ ngôn)

I. Đọc – hiểu văn bản

Câu 1. Cách xem và phán về voi.

  • Người thứ nhất : sờ vòi, phán, voi như đỉa.
  • Người thứ hai : sờ ngà, phán, voi như cái đòn càn.
  • Người thứ ba : sờ tai, phán, voi như cái quạt thóc.
  • Người thứ tư : sờ chân, phán, voi như cái cột đình.
  • Người thứ năm : sờ đuôi, phán, voi như cái chổi xể cùn. Thái độ của các thầy khi phán « thầy nào cũng cho là mình đúng, không ai chịu ai ».

Câu 2. Năm thầy đã nói rất về mỗi bộ phận của voi. Nhưng sai lầm là chưa biết tổng hợp về các bộ phận ấy để có cách nhìn toàn diện về cả con vật.

Câu 3. Bài học :

  • Phải biết quan sát mọi sự vật ở các bộ phận.
  • Phải biết tổng hợp để nhìn nhận toàn diện một vấn đề.
  • Quan sát nhưng phải biết suy luận (nhiều lúc, chỉ cần nhìn vào một bộ phận đặc trưng ta có thể nắm bắt được tất cả sự vật. Người biết suy luận chỉ sờ vào tai voi là có thể biết con voi).

Thảo luận cho bài: Soạn bài thầy bói xem voi