Soạn bài ôn tập văn biểu cảm

Soạn bài ôn tập văn biểu cảm

Soạn bài những câu hát than thân

Câu 1. Sự khác nhau và giống nhau giữa văn miêu tả và văn biểu cảm.

– Giống nhau.

 • Cả hai đều sử dụng các biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, điệp…
 • Đều sử dụng các phương tiện biểu đạt: miêu tả, tự sự, biểu cảm.

– Khác nhau:

Văn miêu tả

Văn biểu cảm

Phương thức biểu đạt chủ yếu là: miêu tả

Mục đích: Nhằm tái hiện lại đối tượng (người, cảnh vật) để người ta hình dung được về nó.

Phương thức biểu đạt chủ yếu là: biểu cảm.

Mục đích: Nhằm nói lên những suy nghĩ, cảm xúc về đối tượng của người viết.

Câu 2. 

– Giống nhau:

 • Tự sự và biểu cảm cùng sử dụng các biện pháp tu từ: nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, liên tưởng và tưởng tượng.
 • Đều sử dụng các phương pháp biểu đạt: miêu tả, bình luận, tự sự, biểu cảm.

_ Khác nhau:

Văn tự sự

Văn biểu cảm

Phương thức biểu đạt chủ yếu là tự sự.

Nhằm kể lại câu chuyện một cách đầy đủ từ đầu đến cuối có khởi đầu, diễn biến, kết thúc.

Phương thức biểu đạt chủ yếu là biểu cảm.

Tự sự làm nền cho cảm xúc nhằm biểu đạt tình cảm của người viết và chỉ kể lại ấn tượng sâu đậm nhất, không cần đầy đủ cả câu chuyện.

Câu 3. 

 • Miêu tả và tự sự trong văn miêu tả đóng vai trò làm nền cho người viết bộc lộ cảm xúc, tình cảm của mình về đối tượng được đề cập đến.
 • Nếu không có tự sự miêu tả thì tình cảm, cảm xúc của người viết sẽ trở nên mơ hồ, thiếu cụ thể, bài viết sẽ không tạo được ấn tượng.
 • Không có tình cảm nào lại không nảy sinh từ cảnh vật, con người, câu chuyện cụ thể, vì vậy ta có thể kết luận: không thể thiết yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.
 • Tất cả những bà ta đã học: “Hoa hải đường”, “Về An Giang”, “Hoa học trò”, “Cây sấu Hà Nội”… đều là những ví dụ cụ thể.
 • Soạn bài ôn tập văn biểu cảm

  Soạn bài ôn tập văn biểu cảm

Câu 4.

– Các bước thực hiện khi viết bài văn.

 • Tìm hiểu đề và tìm ý.
 • Lập dàn bài.
 • Viết bài.
 • Đọc và sữa chữa bài viết.

– Tìm ý và sắp xếp ý.

Các em có thể tìm thêm ý và sắp xếp các ý sau thành một trình tự hợp lí:

 • Mùa xuân là mùa mở đầu của một năm, là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật sinh sôi, nảy nở.
 • Mùa xuân là mùa mỗi người thêm một tuổi, mở đầu cho những dự định kế hoạch.
 • Mùa xuân còn là biểu tượng của sức sống, của tuổi trẻ.

Câu 5.

 • Bài văn biểu cảm thường sử dụng tất cả các biện pháp tu từ, so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, điệp ngữ, láy…
 • Nói ngôn ngữ biểu cảm gần với thơ là hoàn toàn đúng, vì biểu cảm và thơ có đặc điểm giống nhau: thể hiện cảm xúc của tác giả = > tính trữ tình.

Thảo luận cho bài: Soạn bài ôn tập văn biểu cảm