Soạn bài nghĩa của từ

Hướng dẫn soạn bài nghĩa của từ:

I. Nghĩa của từ là gì ?

1. Mỗi chú thích trên gồm 2 bộ phận.

 • Chữ đậm : từ
 • Chữ thường : giải thích nghĩa.

2. Bộ phận sau.

3. Nghĩa của từ là nội dung trong mô hình.

II. Cách giải thích nghĩa của từ.

Trong những chú thích trên nghĩa của từ được giải thích bằng cách.

 • Miêu tả đặc điểm sự vật.
 • Đưa ra từ đồng nghĩa.
 • Trình bày khái niệm.

III. Luyện tập

1. Xem lại phần

II.

2. Điền từ.

 • Học hành
 • Học hỏi
 • Học lỏm
 • Học tập.

3. Điền từ.

 • Trung bình
 • Trung gian
 • Trung niên

4. Giải thích từ :

 • Giếng : là nơi chứa nước sinh hoạt hàng ngày được con người đào. Giếng thường xuất hiện ở các làng quê.
 • Rung rinh : là một sự chuyển động qua lại nhẹ nhàng, nhưng đủ để thính giác con người có thể nghe thấy.
 • Hèn nhát : là sợ hãi trước một vấn đề gì đấy, không dũng cảm để đối mặt và vượt qua nó.

5. – Mất.

 • Trong nghĩa gốc là không có, không lấy, không tồn tại (tạm thời hay vĩnh viễn) nữa.
 • Nghĩa thứ hai, mất là không còn thuộc về mình nữa.
 • Nhân vật Nụ đã không nói đúng cái nghĩa mất ở cách hiểu sau.

Thảo luận cho bài: Soạn bài nghĩa của từ