Soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Em hãy thay mặt En-ri-cô viết một bức thư cho bố nói lên nỗi ân hận đã trót nói lời thiếu lễ độ với mẹ kính yêu

I. LÍ THUYẾT VỀ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO

1. Điểm khác nhau về mục đích viết văn bản đề nghị và văn bản báo cáo (SGK, Tr.138)

Văn bản đề nghị

Văn bản báo cáo

Nhằm để đạt một yêu cầu, một nguyện vọng, xin được cấp trên xem xét, giải quyết.

Nhằm trình bày những việc đã làm và chưa làm được của một cá nhân hay một tập thể cho cấp trên biết.

 2. Điểm khác nhau về nội dung văn bản đề nghị và văn bản báo cáo

Văn bản đề nghị

Văn bản báo cáo

Nêu những dự tính, những nguyện vọng của cá nhân hay tập thể cần được cấp trên xem xét.

Đó là những điều chưa thực hiện, là những định hướng ở tương lai.

Nêu những sự kiện, sự việc đã xảy ra, có diễn biến, có kết quả làm được hoặc chưa làm được cho cấp trên biết.

Đó là những điều đã qua, xảy ra trong quá khứ.

3. Điểm giống nhau và khác nhau về hình thức trình bày của văn bản đề nghị và văn bản báo cáo
 •  Giống nhau: trình bày trang trọng, rõ ràng, sáng sủa theo số mục quy định sẵn.
 • Khác nhau:

Văn bản đề nghị phải có mục chủ yếu: ai đề nghị, đề nghị ai, đề nghị điều gì.

Văn bản báo cáo phải có mục chủ yếu: báo cáo của ai, báo cáo với ai, báo cáo về việc gì, kết quả như thế nào.

4.   Những sai sót cần tránh

 • Thiếu một trong các mục chủ yếu của mỗi loại văn bản.
 • Trình bày không cân đối, thiếu sáng rõ.
 •  Thiếu số liệu, chi tiết cụ thể.
Soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

II.  LUYỆN TẬP (T. 138)

Câu 1:Tình huống thường gặp trong cuộc sống phải làm văn bản đề nghị, báo cáo:

+ Tình huống phải làm văn bản đề nghị:

 •  Bóng đèn, quạt điện của lớp bị hỏng đề nghị thay.
 • Đề nghị khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích.

+ Tình huống phải làm văn bản báo cáo:

 • Tình hình học tập của lớp khi kết thúc năm học.
 • Sau khi kết thúc một đợt thi đua.

Câu 2:Tự viết một văn bản đề nghị và một văn bản báo cáo theo tình huống đã lựa chọn.

Câu 3: Chỉ ra chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản:

 •  Văn bản 1: Viết báo cáo là không phù hợp, trong tình huống này phải viết đơn để trình bày hoàn cảnh gia đình và để đạt nguyện vọng của mình
 • Văn bản 2: Viết văn bản đề nghị là không đúng trong trường hợp này phải viết báo cáo vì cô giáo chủ nhiệm muốn biết tình hình và kết quả của lớp trong việc giúp đỡ gia đình thương bình liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng
 •  Văn bản 3: Trường hợp này không thể viết đơn mà phải viết văn bản đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương khen thưởng cho bạn H.

Thảo luận cho bài: Soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo