Soạn bài cụm danh từ

Hướng dẫn soạn bài cụm danh từ

I. Cụm danh từ là gì ?

1. Xưa bố sung nghĩa cho ngày. “Hai” bổ sung nghĩa cho vợ chồng “Ông lão đánh” cá bổ sung nghĩa cho vợ chồng “Một” bổ sung nghĩa cho túp lều “Nát trên bờ biển” bổ sung nghĩa cho túp lều.

2. Danh từ càng nhiều từ bổ sung nghĩa thì sự vật càng cụ thể, rõ ràng hơn.

  • Một “túp lều” xác định được đơn vị
  • “Một túp lêu” nát: biết thêm tình trạng của lều.
  • “Một túp lều nát” trên bờ biển: Xác định được địa điểm.

3. “Những chiếc quạt mới tinh” đang quay êm. Cụm danh từ

– Nhận xét:

  • Ý nghĩa đầy đủ.
  • Cấu tạo phức tạp hơn “quạt”
  • Hoạt động giống danh từ “quạt”.

II. Cấu tạo của cụm danh từ.

Câu 1. Các cụm danh từ. Làng ấy Ba thúng gạo nếp Ba con trâu đực Ba con trâu ấy Chín con Năm sau Cả làng

Câu 2 & 3. Phần trước Phần trung tâm Phần sau T2 T1 T1 T2 S1 S2   Ba Ba Ba Chín Cả   Thúng Con Con   Làng Gạo Trâu Trâu Con Năm làng   Nếp Đực ấy     ấy   sau

III. Luyện tập

1. Tìm các cụm danh từ

a. Một người chồng thật xứng đáng

b. Một lưỡi búa

c. Một con yêu tinh

2. Học sinh chép vào mô hình trên.

3. Điền vào chỗ trống ……….. thanh sắt “đó” xuống nước ……….. ……….. thanh sắt “vừa rồi” lại chui ……….. ……….. vẫn thanh “sắt ấy” mắc vào lưới ………..

Thảo luận cho bài: Soạn bài cụm danh từ