Soạn bài chữa lỗi dùng từ tiếp theo

Hướng dẫn soạn bài chữa lỗi dùng từ tiếp theo:

I. Dùng từ không đúng nghĩa.

1. Lỗi ở các từ :

 • a. Yếu điểm
 • b. Đề bạt
 • c. Chứng thực

2. Chữa lại.

 • a. Khuyết điểm
 • b. Đề cử c. Chứng kiến

II. Luyện tập :

1. Gạch dưới.

 • Bản
 • Xán lạn
 • Bôn ba
 • Thủy mặc
 • Tùy tiện.

2. Điền vào :

 • a. Khinh khỉnh
 • b. Khẩn trương
 • c. Băn khoăn.

3. Chữa lỗi :

 • a. Thay tống bằng đạp
 • b. … bao biện = che giấu
 • c. … tinh tú = tinh hoa.

Thảo luận cho bài: Soạn bài chữa lỗi dùng từ tiếp theo