Phát biểu cảm nghĩ về ngôi trường

Phát biểu cảm nghĩ về ngôi trường

Phát biểu cảm tưởng bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Hướng dẫn lập dàn ý 

– Mở bài:

  • Giới thiệu về ngôi trường: ở đâu, tên gọi, em học ở đó lúc nào?
  • Tình cảm đối với ngôi trường.

– Thân bài:

  • Sơ lược tiểu sử ngôi trường: có từ bao giờ, tên gọi.
  • Miêu tả ngôi trường: dãy lầu, phòng học, cây cối xung quanh.
  • Công việc chăm sóc và bảo vệ ngôi trường.
Phát biểu cảm nghĩ về ngôi trường

Phát biểu cảm nghĩ về ngôi trường

– Kết bài.

  • Cảm xúc về ngôi trường
  • Lời tự hóa của bản thân với ngôi trường.

Thảo luận cho bài: Phát biểu cảm nghĩ về ngôi trường