Phát biểu cảm nghĩ về ngôi trường

Rate this post

Phát biểu cảm nghĩ về ngôi trường

Phát biểu cảm tưởng bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Hướng dẫn lập dàn ý 

– Mở bài:

  • Giới thiệu về ngôi trường: ở đâu, tên gọi, em học ở đó lúc nào?
  • Tình cảm đối với ngôi trường.

– Thân bài:

  • Sơ lược tiểu sử ngôi trường: có từ bao giờ, tên gọi.
  • Miêu tả ngôi trường: dãy lầu, phòng học, cây cối xung quanh.
  • Công việc chăm sóc và bảo vệ ngôi trường.
Phát biểu cảm nghĩ về ngôi trường

Phát biểu cảm nghĩ về ngôi trường

– Kết bài.

  • Cảm xúc về ngôi trường
  • Lời tự hóa của bản thân với ngôi trường.

Thảo luận cho bài: Phát biểu cảm nghĩ về ngôi trường