NLXH: Bàn về tình trạng bạo lực học đường hiện nay

Bàn về tình trạng bạo lực học đường hiện nay

Mời các bạn tham khảo thêm:

NLXH: Bệnh thành tích trong giáo dục

Phân tích số phận khổ đau và sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị

Về nội dung:

Bàn về tình trạng bạo lực học đường hiện nay

– Học sinh có thể giới thiệu vấn đề từ nhiều góc độ, nhưng phải nêu được vấn đề tình trạng bạo lực học đường đang trở nên phổ biến khiến dư luận xã hội quan tâm, báo động.

– Giải thích khái niệm bạo lực học đường: cách úng xử, giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng nảy sinh trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường giữa học sinh bằng bạo lực…Học sinh có thể nêu ví dụ làm rõ.

Bàn về tình trạng bạo lực học đường hiện nay

Bàn về tình trạng bạo lực học đường hiện nay

– Nguyên nhân của tình trạng trên: việc giáo dục đạo đức học sinh, thanh thiếu niên ở nhiều gia đình, trong nhà trường bị buông lỏng; nhiều giá trị đạo đức bị xói mòn trong cơ chế kinh tế thị trường; tình trạng bế tắc, mất phương hướng trong một bộ phận giới trẻ… Nêu một vài dẫn chứng làm rõ lập luận.

– Cách giải quyết tình trạng bạo lực học đường.

– Suy nghĩ của bản thân trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong đời sống…

Về kĩ năng:

– Học sinh nắm vững kĩ năng làm bài văn nghị luận về các vấn đề xã hội, biết nêu vấn đề, giải thích, chứng minh, đánh giá vấn đề; từ đó rút ra bài học cho bản thân.

– Bài làm có bố cục rõ ràng; diễn đạt mạch lạc; ít mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.

Bàn về tình trạng bạo lực học đường hiện nay

Bàn về tình trạng bạo lực học đường hiện nay

…..

Thảo luận cho bài: NLXH: Bàn về tình trạng bạo lực học đường hiện nay