Một số lưu ý khi viết văn nghị luận

Một số lưu ý khi viết văn nghị luận

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:

Nghị luận: Tác hại của Thuốc lá

  1. Tìm hiểu đề

Làm bài văn nghị luận cần lưu ý:

– Xác định rõ đối tượng hay vấn đề đưa ra để nghị luận.

– Chọn phương thức thể hiện phù hợp: bình luận, giải thích hay chứng minh?

– Bài viết cần dùng lập luận diễn giải hay qui nạp?

– Xác định luận điểm, nêu luận cứ và luận chứng.

Một số lưu ý khi viết văn nghị luận

Một số lưu ý khi viết văn nghị luận

  1. Lập dàn ý
  2.    a) Mở bài

– Nêu vấn đề cần nghị luận.

  1. b) Thân bài

Triển khai vấn đề nghị luận:

– Luận điểm

– Luận cứ

– Luận chứng

  1. c) Kết bài

Nêu ý nghĩa hoặc tầm quan trọng của vấn đề nghị luận.

Thảo luận cho bài: Một số lưu ý khi viết văn nghị luận