Một số lưu ý khi viết bài văn thuyết minh

Một số lưu ý khi viết bài văn thuyết minh

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch,…) trong việc bảo vệ môi trường sống.

Tìm hiểu đề

– Đề bài yêu cầu tạo lập kiểu văn bản thuyết minh. Để tạo lập văn bản thuyết minh, cần sử dụng phương thức biểu đạt như thế nào?

– Nội dung cần biểu đạt là gì? Trình bày, giới thiệu, giải thích,… nhằm làm rõ đặc điểm cơ bản của một đối tượng, cung cấp tri thức về các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội.

– Để thực hiện yêu cầu của đề bài, cần chuẩn bị những tri thức và kĩ năng gì?

Một số lưu ý khi viết bài văn thuyết minh

Một số lưu ý khi viết bài văn thuyết minh

  1. Lập dàn ý
  2. a) Mở bài

Nêu đối tượng cần thuyết minh.

  1. b) Thân bài

Nêu cụ thể vấn đề, nội dung thuyết minh theo một trình tự nhất định. Ví dụ: thuyết minh về một đặc sản của quê hương, cần nêu giới thiệu tỉ mỉ về đặc sản đó. (Nếu là một sản phẩm, cần nêu cách chế biến hoặc cách làm).

  1. c) Kết bài

Nêu vai trò, ý nghĩa, giá trị của vấn đề được thuyết minh.

Thảo luận cho bài: Một số lưu ý khi viết bài văn thuyết minh