Màu xanh là màu của thành công

I. Mục đích yêu cầu.

– Học sinh bước đầu nắm được đặc điểm loại thơ 4 chữ.

– Học sinh biết vận dụng các yếu tố kể và tả khi tập làm thơ 4 chữ.

II. Tiến trình giảng dạy.

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ.

– Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

3. Bài mới : Tập làm thơ.

– Bước 1 :  Học sinh trình bày đoạn thơ đã chuẩn bị ở nhà. Yêu cầu : Chỉ ra nội dung, vần, nhịp, có trong đoạn thơ.

– Bước 2 : Cả lớp nhận xét ưu – nhược điểm.

– Bước 3 : Cả lớp góp ý, cá nhân sửa chữa bài.

– Bước 4 : Cả lớp cùng giáo viên nhận xét, đánh giá. Lưu ý : đặc điểm của thể thơ 4 chữ.

– Bài thơ có nhiều dòng, mỗi dòng 4 chữ, thường ngắt nhịp 2 / 2, thích hợp với lối kể và tả.

– Cách gieo vần :

+ Vần lưng : vần được gieo ở giữa dòng thơ.

+ Vầng chân : vần được gieo ở cuối dòng thơ.

+ Vần liền : vần liên tiếp giống nhau ở cuối câu.

4. Dặn dò Đọc thêm SGK trang 88. 5. Dặn dò Chuẩn bị bài mới.

Thảo luận cho bài: Màu xanh là màu của thành công