Luyện đề thi THPT môn Văn – Bộ đề 2

Luyện đề thi THPT môn Văn – Bộ đề 2

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Luyện đề thi THPT môn Văn – Bộ đề 3

ĐỀ 1.

Cho đoạn văn sau: Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. (Trích Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh) Hãy trả lời các câu hỏi:

  1. Xác định phong cách ngôn ngữ (PCNN)? Đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ đó?
  2. Nêu những ý chính trong đoạn văn?
  3. Xác định biện pháp tu từ được sử dụng và hiệu quả nghệ thuật?
  4. Ý nghĩa của các từ ngữ: “nổi dậy”, “lập nên”, “lấy lại” được tác giả sử dụng trong đoạn văn.

ĐỀ 2.

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

“… Với một tốc độ truyền tải như vũ bão, Internet nói chung, Facebook nói riêng hàm chứa hiều thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật, thậm chí độc hại. Vì thế, nó cực kì nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng xấu đến chính trị, kinh tế, đạo đức … và nhiều mặt của đời sống, có thể gây nguy hại cho quốc gia, tập thể hay các cá nhân. Do được sáng tạo trong môi trường ảo, thậm chí nặc danh nên nhiều “ngôn ngữ mạng” trở nên vô trách nhiệm, vô văn hóa… Không ít kẻ tung lên Facebook những ngôn ngữ tục tĩu, bẩn thỉu nhằm nói xấu, đả kích, thóa mạ người khác. Chưa kể đến những hiện tượng xuyên tạc tiếng Việt, viết tắt, kí hiệu đến kì quặc, tùy tiện đưa vào văn bản những chữ z, f, w vốn không có trong hệ thống chữ cái tiếng Việt, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt…” (Trích “Bàn về Facebook với học sinh”, Lomonoxop. Edu.vn)

Luyện đề thi THPT môn Văn – Bộ đề 2

Luyện đề thi THPT môn Văn – Bộ đề 2

  1. Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào?
  2. Nội dung khái quát của văn bản trên?
  3. Yếu tố nghệ thuật chủ yếu

ĐỀ 3.

Đọc đoạn trích sau : “Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lí, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên.Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”. (Trích Tuyên ngôn Độc lập – Hồ Chí Minh, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2008, tr. 39 – 40) Đọc văn bản trên và thực hiện các yêu cầu sau:

  1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản.
  2. Nêu các dạng phép điệp của văn bản và hiệu quả nghệ thuật của chúng?
  3. Nội dung chính của văn bản là gì?

Thảo luận cho bài: Luyện đề thi THPT môn Văn – Bộ đề 2