Hướng dẫn chuẩn bị cho Chương trình địa phương

Hướng dẫn chuẩn bị cho Chương trình địa phương

Mời các em học sinh tham khảo thêm bài viết:

Soạn bài Lưu Biệt Khi Xuất Dương của Phan Bội Châu

1. Xác định những vấn đề có thể viết ở địa phương

– Vấn đề môi trường:

+ Hậu quả của việc phá rừng à lũ lụt, hạn hán…

+ Hậu quả của việc chặt phá cây xanh à ô nhiễm bầu không khí.

+ Hậu quả của rác thải bừa bãi à khó tiêu hủy.

– Vấn đề về quyền trẻ em

+ Sự quan tâm của chính quyền địa phương đến trẻ

+ Sự quan tâm của nhà trường đến trẻ em (xây dựng khung cảnh sư phạm phù hợp..)

+ Sự quan tâm giúp đỡ của gia đình.

– Vấn đề xã hội:

+ Sự quan tâm giúp đỡ đối với các gia đình thuộc

+ Những tấm gương sáng trong thực tế (về lòng nhân ái, đức hi sinh …)

Hướng dẫn chuẩn bị cho Chương trình địa phương

Hướng dẫn chuẩn bị cho Chương trình địa phương

 2. Xác định cách viết

– Yêu cầu về nội dung

+ Sự việc hiện tượng được đề cập phai mang tính phổ biến trong xã hội

+ Phải trung thực có tính xây dựng, không sáo rỗng

+ Phân tích nguyên nhân phải đảm bảo tính khách quan và có sức thuyết phục

+ Nội dung bài viết giản dị dễ hiểu tránh dài dòng

– Yêu cầu về hình thức:

+ Bố cục 3 phần đầy đủ

+ Phải có đủ luận điểm, luận cứ, luận chứng

– Khi viết về một vấn đề ở địa phương ta cần đảm bảo các yêu cầu:

+ Tình hình, ý kiến và nhận định của cá nhân phải  rõ ràng, cụ thể có thuyết minh, lập luận, thuyết phục.

+ Tuyệt đối không được nêu tên người, tên cơ quan đơn vị cụ thể có thật, vì như vậy là phạm vi tập làm văn đã trở thành một phạm vi khác.

Thảo luận cho bài: Hướng dẫn chuẩn bị cho Chương trình địa phương