Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYN

Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYN

Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  112  SGK Sinh học lớp 12

******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.

Hướng dẫn giải

  • Do môi trường sống thay đổi nên sinh vật phải chủ động thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan để thích nghi với điều kiện sống mới.
  • Những cơ quan nào hoạt động nhiều thì sẽ ngày một phát triển còn những cơ quan nào ít hoạt động hoặc không thì sẽ ngày một tiêu biến.
  • Những tính trạng thích nghi được hình thành do sự thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan có thể di truyền được từ thế hệ này sang thế hệ khác.
  • Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYN

    Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYN

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.

Hướng dẫn giải

  • Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn (Đacuyn gọi là đấu tranh sinh tồn) và do vậy chỉ một số ít cá thể sinh ra được sống sót qua mỗi thế hệ.
  • Trong cuộc đấu tranh sinh tồn, những cá thể sinh vật nào có biến dị di truyền giúp chúng thích nghi tốt hơn dẫn đến khả năng sống sót và khả năng sinh sản hơn cá thể khác thì những cá thể đó sẽ để lại nhiều con hơn cho quần thể. Theo thời gian, số lượng cá thể có các biến dị thích nghi sẽ ngày một tăng và số lượng cá thế các biến dị không thích nghi sẽ ngày một giảm. Đacuyn gọi quá trình này là CLTN
  • Quá trình CLTN về cơ bản cũng giống như quá trình chọn giống vật nuôi cây trồng của con người

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.

Hướng dẫn giải

Học thuyết Đacuyn đã nêu được cơ chế tiến hóa chính hình thành nên các loài CLTN còn học thuyết Lamac mặc dù có thừa nhận loài có biến đổi nhưng lại không nêu được cơ chế đúng giải thích cho quá trình biến đổi của loài.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

Hướng dẫn giải

CLTN khác CLNT ở chỗ trong CLTN cá thể nào có các biến dị làm tăng khả năng sống sót và sinh sản thì cá thể đó tồn tại và được nhân lên trong các thế hệ sau còn trong CLNT cá thể nào có các đặc điểm phù hợp với sở thích của con người được con người giữ lại để nhân giống. CLNT xảy ra nhanh hơn nhiều so với CLTN 

Bài 5:  (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Câu nào trong số các câu nêu dưới đây nói về CLTN là đúng với quan niệm của Đacuyn?

A. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót của các cá thể.

B. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sinh sản của các cá thể.

C. CLTN thực chất là sự phân hoá về mức độ thành đại sinh sản của các cá thể

D. Không có câu nào ở trên là đúng.

Hướng dẫn giải

Chọn D

*****

“Có công mài sắt có ngày nên kim”

“Chúc các em học tập tốt”

Thảo luận cho bài: Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYN