Giải thích câu tục ngữ Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Giải thích câu tục ngữ Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

Đề bài: Trường em tổ chức một cuộc thi giải thích các câu tục ngữ. Để tham gia cuộc thi đó, em hãy chọn một câu tục ngữ mình tâm đắc và giải thích nó.

Bài làm

Giải thích câu tục ngữ:

Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Dàn ý tham khảo

a.   Mở bài:

  • Lời nói là công cụ giao tiếp.
  • Ông cha ta khuyên bảo mọi người về cách sử dụng lời nói sao cho có hiệu quả.
Giải thích câu tục ngữ Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Giải thích câu tục ngữ Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

b.   Thân bài:

  • Lời nói phản ánh trình độ hiểu biết, tư cách đạo đức, tính tình của mỗi con người cụ thể. Lời nói vừa lòng là những lời lẽ lịch sự, tế nhị.
  • Để đạt được hiệu quả giao tiếp, ta phải tuỳ từng đối tượng, hoàn cảnh mà vận dụng lời nói cho phù hợp.
  • Muốn có khả năng dùng lời nói đẹp, cần có quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, lâu dài.
  • Tuy nhiên cũng cần tránh hiện tượng dùng những lời nói ngon ngọt để nịnh hót, lấy lòng.

c.   Kết bài:Mỗi người phải biết nói lời đúng, nói lời hay.

Thảo luận cho bài: Giải thích câu tục ngữ Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau